POLIFOSKA

Termin siewu buraków cukrowych uzależniony jest od warunków atmosferycznych, a także wilgotności, temperatury oraz struktury gleby. Gatunek ten należy wysiewać możliwie jak najwcześniej, przy czym należy zachować optymalne warunki dla kiełkowania i początkowego wzrostu i rozwoju roślin. Pomimo, iż siewy już trwają, na niektórych polach warto poczekać jeszcze kilka dni.

O czym warto pamiętać przy siewie buraków cukrowych?

  1. do 20 kwietnia powinno wzejść ponad połowa roślin
  2. siew buraków po 1 maja prowadzi do znacznej obniżki plonu korzeni.

Buraki cukrowe lubią ciepło

Za korzystne warunki do siewu uznaje się, gdy temperatura gleby na głębokości około 5 cm wynosi minimum 5°C, a gleba charakteryzuje się dobrą strukturą i średnią wilgotnością. Warunkiem dobrych wschodów jest wilgoć „od spodu” i ciepło „od góry”. Zbyt wczesny wysiew (w niedogrzaną glebę) jest niebezpieczny dla wschodów i wzrostu roślin, natomiast każdy dzień opóźnienia w siewie, może spowodować obniżenie plonu i jakości surowca. Aby uzyskać zadowalający plon korzeni i cukru, buraki cukrowe potrzebują minimum około 180 dni wegetacji (licząc od momentu wschodów).

Tabela 1. Zależność pomiędzy temperaturą gleby, a kiełkowaniem nasion.

Temperatura gleby [°C] 3‑4 5‑7 8‑12 więcej niż 12
Liczba dni od siewu do skiełkowania nasion 20‑30 10‑15 8‑10 mniej niż 5

 

Nie każda gleba nadaje się pod uprawę buraków

Gatunek ten posiada duże wymagania glebowe. Najlepiej pod jego uprawę nadają się gliny lekkie i średnie, a także piaski gliniaste i glina ciężka. Najczęściej są to gleby kompleksu pszennego i żytniego bardzo dobrego oraz żytniego dobrego. Gleba przeznaczona pod buraki powinna być w bardzo dobrej kulturze i charakteryzować się:

  • głęboką warstwą orną,
  • wysoką zawartością próchnicy,
  • dużą zasobnością w składniki pokarmowe i wodę,
  • wyrównaną strukturą w całym profilu.

Nawożenie fosforem i potasem

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na przedsiewne nawożenie buraków, ponieważ roślina ta już na starcie ma duże potrzeby nawozowe. Jeśli nie zastosowaliśmy nawożenia fosforowo-potasowego jesienią, pierwiastki te możemy wprowadzić do gleby również wiosną, lecz trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej (2‑3 tygodnie przed siewem), aby uniknąć zasolenia gleby w strefie kiełkowania buraków. Najlepiej jest wówczas wprowadzić te pierwiastki w nawozach wieloskładnikowych, tj. POLIFOSKA® 4, POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® 6, POLIFOSKA® 8, POLIFOSKA® M, POLIFOSKA® PETROPLON oraz POLIDAP® i SÓL POTASOWA (patrz: Nawożenie buraka cukrowego cz. Icz. II).

Magnez i siarka

Magnez i siarka wspomagają efektywność nawożenia azotem, dlatego nie możemy zapomnieć o dostarczeniu roślinom tych niezbędnych pierwiastków. Możemy je wprowadzić do gleby przedsiewnie w postaci siarczanu magnezu lub w nawozach wieloskładnikowych, np. POLIFOSKA® M, POLIFOSKA® 4, POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® PETROPLON, POLIFOSKA® 12, POLIMAG® S.

Dobór odmian do siewu

Ważnym czynnikiem plonotwórczym, ale często niedocenianym przez plantatorów jest wybór odpowiedniej odmiany buraka cukrowego. Technologia uprawy tej rośliny cały czas podlega modyfikacjom i w związku z tym zmienia się również dobór odmian do siewu.

W praktyce przy charakterystyce odmian podaje się często ich typ użytkowy. Co zatem oznaczają symbole?

  • cukrowy – symbol „C” – odmiany charakteryzujące się wysoką zawartością cukru, niską zawartością składników szkodliwych technologicznie, a także niskim plonem korzeni. Korzystną ich cechą jest wcześniejsze osiągniecie dojrzałości technologicznej do zbioru. Nadają się do zbioru w początkowej fazie kampanii.
  • normalny – symbol „N” – odmiany tzw. uniwersalne, ponieważ łączą cechę średniej lub wyższej jakości przerobowej i przynajmniej średnich plonów. Mają one największe znaczenie nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie.
  • plenny – symbol „P” – charakteryzują się relatywnie niską zawartością cukru, dużymi plonami korzeni i cukru. Odmiany te nadają się do późnego zbioru, ponieważ w momencie wydłużenia wegetacji poprawiają swoje parametry jakościowe.

Nasiona z otoczką

Nasiona buraków powinny oznaczać się wysoką zdolnością kiełkowania (90‑99%). Są one pokryte otoczką, w której znajdują się substancje aktywne zapewniające ochronę przed chorobami i szkodnikami w najbardziej krytycznym momencie, jakim jest kiełkowanie i początkowe fazy rozwoju roślin.

Nasiona buraka cukrowego

Siew na odpowiedniej głębokości

Nasiona buraków cukrowych powinny być wysiane w dobrze przygotowaną odpowiednio napowietrzoną glebę.

W optymalnych warunkach głębokość siewu nie powinna przekraczać 2 cm. W praktyce nasiona wysiewa się na głębokość 1‑1,5 cm na glebach wilgotnych i mniej ogrzanych oraz do 3 cm na ciepłych i przesuszonych. Precyzyjnie wykonany siew zależy w dużej mierze od sprawności technicznej siewnika (ostre redlice, sprawne aparaty wysiewające, odpowiednio pracujące elementy zagarniające).

Wykorzystaj obecną wilgotność gleby

W okresie siewu bardzo duże znaczenie dla dalszego rozwoju roślin ma wilgotność gleby. Odpowiednie uwilgotnienie sprzyja szybkiemu kiełkowaniu nasion i ukorzenianiu się młodych siewek, z kolei niedostatek wody w tym okresie powoduje nierównomierne i opóźnione wschody.

Co jeśli po siewie wystąpią przymrozki?

Wrażliwość buraków cukrowych na temperaturę zależy od ich fazy rozwojowej. W czasie kiełkowania i w fazie liścieni temperatury od -2 do -3°C niszczą całkowicie rośliny, natomiast w fazie pierwszej pary liści właściwych oraz w późniejszych fazach wzrostu krótkotrwałe przymrozki do -5°C, nie powodują poważniejszych uszkodzeń. Młode rośliny uszkadzane są dopiero przez przymrozki wiosenne dochodzące do -8°C, powodujące zahamowanie wegetacji, a nawet obumarcie roślin. Ponadto, niska temperatura w początkowym okresie wzrostu roślin, może być przyczyną występowania pośpiechów w pierwszym roku wegetacji.

Policz obsadę po wschodach

Odpowiednia obsada roślin ma korzystny wpływ na plon korzeni oraz zawartość cukru. Najkorzystniejsza obsada to 90‑110 tysięcy roślin na 1 ha.Obsadę buraków oblicza się ustalając w kilku losowo wybranych miejscach liczbę roślin na odcinku rzędu o długości 22 m, a uzyskaną liczbę należy pomnożyć przez 1000. Przyjmuje się, że jeśli na koniec kwietnia obsada wynosi ok. 40 tysięcy roślin na 1 ha, a są one równomiernie rozmieszczone na polu, taką plantację powinniśmy jeszcze zostawić. Natomiast jeśli roślin jest znacznie mniej oraz są one nierównomiernie rozmieszczone powinniśmy rozważyć przeoranie plantacji.

Siejąc buraki w rozstawie rzędów 45 cm i co 18 cm w rzędzie, wysiewamy średnio 1,24 jednostki siewnej na 1 ha.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl