POLIFOSKA

Zboża najwięcej azotu pobierają od fazy krzewienia do fazy dojrzałości mlecznej. Rolnicy powinni więc zadbać o to, aby rośliny w tym okresie miały go do dyspozycji w ilościach odpowiednich do ich wymagań. Na większości plantacji zbóż ozimych pierwsza dawka azotu została już wysiana, należy więc zatem przygotować się do podania kolejnej. Kiedy to zrobić?

II dawka azotu ma na celu zbudowanie przyszłego plonu

Optymalnie nawożenie wykonujemy na początku fazy strzelania w źdźbło w ilości około 40‑60 kg czystego składnika na hektar. W fazie strzelania w źdźbło rośliny bardzo intensywnie pobierają składniki pokarmowe. Podanie w tym okresie azotu wpływa na liczbę słupków, pręcików oraz na powierzchnię asymilacyjną. Forma nie ma większego znaczenia, drugą dawkę można podać w postaci dowolnego nawozu tj. mocznika (np. mocznik.pl) lub Saletry amonowej.

Podanie drugiej dawki azotu można przyśpieszyć lub opóźnić

Decyzja ta powinna być podjęta na podstawie obserwacji łanu. Jeżeli zboża rozwijają się prawidłowo podanie drugiej dawki możemy opóźnić do początku kłoszenia bez obaw, że ta decyzja wpłynie na obniżkę plonu. Natomiast nawożenie azotem warto przyśpieszyć oraz zwiększyć w przypadku słabo rozkrzewionych łanów lub gdy przewiduje się, że w najbliższym czasie może wystąpić niedobór wody.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl