POLIFOSKA

Wczesne i precyzyjne sadzenie ziemniaków to gwarancja wysokich plonów i dobrych jakościowo bulw. Jednak sadzenie ziemniaków w niedostatecznie ogrzaną glebę wiąże się z pewnym ryzykiem.

Kiedy możemy sadzić?

Termin sadzenia ziemniaków jest uzależniony przede wszystkim od temperatury gleby. Jeżeli nagrzeje się ona na głębokości 10 cm do 8‑10°C, wówczas można przystąpić do sadzenia. Podkiełkowane sadzeniaki odmian wczesnych mogą być sadzone wcześniej, gdy gleba ogrzeje się do temperatury 5‑6°C.

Sadzenie ziemniaków w niedostatecznie ogrzaną glebę znacznie wydłuża wschody roślin oraz powoduje, że są one nierównomierne, co stanowi problem w wykonaniu późniejszych zabiegów. Ponadto, zbyt wczesne sadzenie może spowodować większe zagrożenie wystąpienia rizoktoniozy.

Optymalny termin

Ze względu na zróżnicowanie warunków termicznych, terminy sadzenia ziemniaków na terenie naszego kraju są różne, jednak najbardziej optymalnym jest II i III dekada kwietnia.

Rys. 1. Optymalne terminy sadzenia ziemniaków

Źródło: IUNG – PIB 2007.

Opóźnienie terminu sadzenia może spowodować spadek plonowania wielu odmian ziemniaków oraz pogorszyć ich jakość przechowalniczą. Opóźnienie sadzenia o 2 tygodnie może spowodować zdrobnienie bulw, spadek zawartości skrobi i suchej masy, ciemnienie miąższu bulw i ciemnienie produktów smażonych, wzrost niepożądanych cukrów redukujących w bulwach oraz spadek trwałości przechowywanych bulw.

Sadzenie ziemniaków w optymalnym terminie wpływa na prawidłowe i głębokie ukorzenianie się roślin, a także pozwala lepiej wykorzystać zimowe zapasy wody i składników pokarmowych z gleby.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl