POLIFOSKA

Na większości plantacji widać już wschody kukurydzy. Dla rolnika powinien być to sygnał do przeprowadzenia obserwacji na obecność ploniarki zbożówki. Szkodnik ten atakuje kukurydzę w fazie 1‑3 liścia. W tym okresie samice składają jaja, które można znaleźć na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg tuż nad ziemią. Jednorazowo samica może złożyć od 25 do 35 jaj.

Najbardziej szkodliwe jest pierwsze pokolenie

Larwy w zależności od warunków atmosferycznych (rozwojowi szkodnika sprzyjają chłodne wiosny) pojawiają się po 7‑14 dniach od złożenia jaj. Jest to najczęściej okres rozwijania się 3 liścia kukurydzy. Larwy wgryzają się do wnętrza roślin, gdzie uszkadzają zawiązki liści oraz często stożek wzrostu.

Pierwsze efekty żerowania mogą być już widoczne w fazie 3‑4 liści

Jednak najbardziej dostrzegalne i charakterystyczne objawy można zaobserwować dopiero w fazie 8‑9 liścia. Są to przede wszystkim rzędy dziur na liściach oraz przejaśnienia biegnące wzdłuż nerwów. Jeżeli larwy uszkodzą stożek wzrostu to rośliny zmieniają pokrój, są karłowate, wytwarzają dodatkowe pędy boczne, a liście deformują się (skręcają, fałdują, obłamują się).

Uszkodzenia liści kukurydzy przez larwy ploniarki zbożówki

Próg ekonomicznej szkodliwości to 1 larwa w roślinie lub 15% uszkodzeń w roku poprzednim

Także stwierdzenie 5 lub więcej jaj na 10 roślinach kukurydzy jest sygnałem do wykonania zbiegu zwalczającego. Oprysk wykonujemy w okresie rozwijania się trzeciego liścia (najpóźniej, gdy długość blaszki trzeciego liścia zrówna się z długością liścia drugiego) preparatem Proteus 110 OD, który jest jedynym zarejestrowanym środkiem zwalczającym ploniarkę zarejestrowanym w kukurydzy.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl