POLIFOSKA

W tym roku część wymarzniętego rzepaku ozimego przesiana została grochem. Tuż po siewie grochu optymalne uwilgotnienie gleby pozwoliło na wykonanie zabiegów odchwaszczania. W takich warunkach skuteczność herbicydów doglebowych jest znacznie wyższa. Jeżeli jednak, z różnych przyczyn, nie wykonaliśmy zabiegu doglebowego lub na plantacji w dalszym ciągu obecne są chwasty, mamy jeszcze szansę, aby zlikwidować je po wschodach roślin.

Zwalcz chwasty zanim będzie za późno

Groch jest rośliną bardzo wrażliwą na zachwaszczenie wtórne, dlatego należy obserwować plantację i w momencie wystąpienia chwastów natychmiast reagować.

W ochronie tej rośliny przed chwastami dobór preparatów jest znacznie bogatszy w porównaniu do innych roślin bobowatych. Dostępne na rynku środki do powschodowego odchwaszczania grochu stosuje się, gdy rośliny będą w fazie 2‑3 liści oraz pojawią się pierwsze wąsy czepne lub gdy rośliny osiągną wysokość 6‑12 cm.

Obowiązkowo “przypilnuj” chwastów jednoliściennych

W uprawie grochu pomimo odchwaszczania doglebowego, często pojawiają się chwasty jednoliścienne tj. chwastnica jednostronna, owies głuchy i perz właściwy. Aby zwalczyć te gatunki chwastów można stosować np.:

  • propachizafop - Agil-S 100 EC, Bosiak 100 EC
  • cykloksydym - Focus Ultra 100 EC
  • fluazyfop-P-butylu - Fusilade Forte 150 EC
  • haloksyfop-R metylu - Gallant Super 104 EC, Perenal 104 EC
  • chizalofop-P tefurylu - Grapan Extra 40 EC, Pantera 040 EC.

Preparatów nie należy stosować po ukazaniu się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści.

Chwasty dwuliścienne…

…o bardzo dużej szkodliwości w uprawie grochu to m.in. komosa biała, farbownik polny (krzywoszyj), ostrożeń polny, rdestówka powojowata, rumian polny oraz samosiewy rzepaku. Powschodowo możemy je zwalczyć preparatami zawierającymi:

  • bentazon, np. Agro Bentazon 480 SL, Basagran 480 SL, Realchemie Bentazon SL, Wolof A 480 SL, Wolof B 480 SL, Wolof C 480 SL,
  • MCPB w postaci soli sodowej, np. Butoxone M 400 SL 
  • bentazon + imazamoks - Corum 502,4 SL + adiuwant.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl