POLIFOSKA

Faza 4‑5 liści buraka cukrowego to czas podania II dawki azotu. Niestety z powodu suszy plantatorzy rezygnują z nawożenia doglebowego, ponieważ brak wilgoci w glebie, a także brak opadów utrudnia rozkład nawozów oraz pobranie składników pokarmowych przez rośliny.

Aby wspomóc plantację buraczaną możemy dokarmić rośliny dolistnie. Aplikując nawozy dolistne można pokryć całość zapotrzebowania buraka cukrowego na mikroelementy, lecz tylko część na makroelementy. Buraki cukrowe można dokarmiać dolistnie już od fazy 3‑6 liści właściwych.

Nie taki mocznik straszny

Spośród nawozów azotowych do dolistnego dokarmiania roślin uprawnych nadaje się przede wszystkim wodny roztwór mocznika (np. mocznik.pl). Zaleca się sporządzenie roztworu o stężeniu 6% (6 kg mocznika na 100 litrów wody), ponieważ zbyt duże stężenie może powodować poparzenie liści. Zabieg możemy wykonać kilkakrotnie w ciągu sezonu, począwszy od 3‑6 liści, aż do 2 tygodni po zwarciu międzyrzędzi. Aby ograniczyć ryzyko poparzenia roślin zabieg należy wykonać wieczorem.

mocznik.pl

Siarczan magnezu siedmiowodny

Dokarmianie dolistne mocznikiem można połączyć z zastosowaniem siarczanu magnezu. Najczęściej stosuje się siedmio-, jak i jednowodny siarczan magnezu, przy czym  siedmiowodny czyli MgSO4 × H2O jest łatwiej rozpuszczalny w wodzie. Zaleca się stosować w stężeniu 5% (5 kg na 100 litrów wody). Wprowadzamy wówczas 3,2 kg MgO oraz 2,6 kg S.

Bor – jak zawsze profilaktycznie

Buraki cukrowe do wyprodukowania 10 t korzeni wraz z odpowiednim plonem liści potrzebują od 80 do 110 g boru. Z uwagi na to, że rośliny potrzebują bor począwszy od wczesnych stadiów rozwojowych, należy ten pierwiastek wprowadzić w nawożeniu podstawowym, np. stosując nawóz POLIMAG® S lub POLIFOSKA® PETROPLON, albo azotowym wykorzystując Saletrzak 27 standard z borem, Salmag z borem®.  W chwili obecnej, gdy buraki osiągnęły już fazę 5‑6 liści, niedobór tego pierwiastka można skutecznie ograniczyć wykonując dokarmianie dolistne, stosując jednorazowo 70‑150 g B/ha. Bor powinno podawać się kilkakrotnie, aż do fazy pełnego zwarcia rzędów.

Burak bardzo dobrze reaguje także na co najmniej jednokrotne dokarmianie dolistne miedzią (50‑100 g Cu/ha), manganem (200‑300 g Mn/ha) i cynkiem (100‑250 g Zn/ha), najlepiej gdy rośliny są już większe, czyli od fazy 8‑10 liścia.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl