POLIFOSKA

Opady, które wystąpiły w ostatnich dniach na terenie całego kraju nieco poprawiły wilgotność gleby. Powinniśmy więc to wykorzystać i nadrobić opóźnienia w pracach polowych, które spowodowała susza. W pierwszej kolejności trzeba wysiać pogłówną dawkę nawozów azotowych w burakach cukrowych.

Obecnie pozostała nam do wysiania pogłówna dawka azotu

Pogłówne nawożenie azotem buraka cukrowego przypada na stadium od 4‑5 liścia do początku zakrycia międzyrzędzi, wówczas zapotrzebowanie na azot szybko rosnących roślin jest bardzo duże. Nawożenie powinno być przeprowadzone nie później niż do wykształcenia 8 liścia buraka. Przyjmuje się, że powinno być ono zakończone do połowy czerwca.

Wielkość dawki N

Przy ustalaniu dawki azotu stosowanej pogłównie bierzemy pod uwagę przede wszystkim wielkość dawki azotu zastosowanej przed siewem. W uprawie buraka cukrowego pogłównie zaleca się wysiać azot w ilości nie większej niż 50 kg N/ha, najlepiej w postaci saletry amonowej, a na glebach lżejszych (np. IV a, IV b) także mocznika (np. mocznik.pl). Azot stosować zawsze możliwie jak najkrócej przed spodziewanym deszczem, by ograniczyć jego straty.

Od fazy 8 liści właściwych do zwarcia rzędów, w odstępach co 8‑12 dni, zaleca się dokarmianie dolistne w postaci oprysku drobnokroplistego. Roztwór 6% mocznika (do 6 kg nawozu w 100 litrach wody) uzupełnić siarczanem magnezu (3‑5 kg nawozu w 100 l) oraz mikroskładnikami. Stosować dolistnie co najmniej dwukrotnie nawóz mikroskładnikowy z borem (po 100‑150 g B/ha w 2‑3 terminach) i z manganem (po 150‑250 g Mn/ha w 1‑2 terminach), a w uprawie bez obornika, na glebach o wyższym odczynie, na słabszych stanowiskach także jednorazowo miedź (50‑100 g Cu/ha), molibden (20‑30 g Mo/ha) i cynk (100‑150 g Zn/ha w 1‑2 terminach).

Nawoz azotowy

Azot w burakach stosuj rozsądnie

Nie zaleca się azotu podawać zbyt późno oraz w dawce większej niż 50 kg/ha. Azot podany zbyt późno oraz w nadmiarze zmniejsza zawartość cukru w korzeniach, a zwiększa zawartość związków melasotwórczych tj. azotu α-aminowego, sodu oraz potasu odpowiedzialnych za wydajność cukru. Ponadto, przenawożona azotem roślina wytwarza dużą masę liściową kosztem gromadzonych w korzeniach asymilatów.

Racjonalne i prawidłowe nawożenie buraków cukrowych, szczególnie azotem zwiększa jego potencjał plonotwórczy oraz wpływa na jakość uzyskiwanego plonu.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl