POLIFOSKA

Oprócz niekorzystnych warunków meteorologicznych, do strat związanych z obniżeniem wysokości i jakości plonu roślin strączkowych przyczyniają się również szkodniki. Dużym zagrożeniem dla roślin uprawnych jest mszyca grochowa. Gatunek ten żeruje na grochu, lucernie, bobiku, esparcecie, soczewicy, nostrzyku, wyce i koniczynie. Największe szkody wyrządza w lata ciepłe i umiarkowanie wilgotne.

Mszyca grochowa uważana jest za jedną z największych mszyc spotykanych na warzywach. Jest gatunkiem jednodomnym, oligofagicznym, zasiedlającym praktycznie wszystkie gatunki roślin z rodziny bobowatych.

Kolonie zakładają na pędach, kwiatach, liściach i młodych strąkach

Na plantacjach grochu może wyrządzić duże szkody. Zasiedlone organy ulegają zniekształceniu i zostaje zahamowany ich wzrost. Jeżeli występują masowo to w efekcie ich żerowania rośliny nie zawiązują strąków, dochodzi do osłabienia roślin, a w skrajnych przypadkach do obumarcia całych roślin. Osłabione rośliny są także bardziej narażone na ataki ze strony patogenów chorobotwórczych. Warto zaznaczyć iż mszyce mogą przenosić wirusa żółtej mozaiki fasoli (BYMV – Bean Yellow Mosaic Virus).

Mszyca grochowa

Zwalczanie wykonujemy w okresie nalotu form uskrzydlonych na plantacje po przekroczeniu progu szkodliwości

Próg ekonomicznej szkodliwości w grochu wynosi średnio 5 owadów na roślinę w fazie do 15 cm jej wysokości lub 20% opanowanych roślin przez mszycę grochową. Zwalczanie chemiczne wykonujemy preparatami zwierającymi alfa-cypermetrynę, beta-cyflutrynę, cypermetrynędeltametrynę. W czasie kwitnienia należy stosować preparaty o krótkim okresie prewencji dla pszczół.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl