POLIFOSKA

Doczekaliśmy się pierwszego w tym roku raportu dotyczącego suszy. Badacze z IUNG stwierdzili wystąpienie suszy wśród 3 upraw i tylko w 6 województwach. Niedobory wody w okresie kwietnia i maja niekorzystnie wpłynęły na rozwój zbóż jarych, krzewów owocowych i truskawek uprawianych na glebach bardzo lekkich.

Najgorzej sytuacja wygląda u zbóż jarych

Rośliny dotknięte suszą są słabo rozkrzewione, niskie, mają słabo rozwinięty system korzeniowy i pomimo tego, iż w ostatnich dniach pojawiły się opady - skutki braku wody są już praktycznie nieodwracalne

Ze zbóż jarych największą wrażliwość na niedobór wody wykazuje pszenica

W okresie wegetacji pszenicy jarej trudno wyróżnić okres, w którym warunki wodne miałyby niewielki wpływ na jej rozwój i plonowanie. Brak wody na początku krzewienia powoduje, że roślina tworzy zawiązki kłosa o mniejszej liczbie kłosków i kwiatków, przed kłoszeniem wpływa na wzrost organów generatywnych kłosa, w czasie kwitnienia decyduje o zapłodnieniu, po kwitnieniu o ilości tworzonych ziarniaków, a później o stopniu ich wypełnienia. Do uzyskania maksymalnych plonów potrzebne są opady rzędu 250‑300 mm na glebach lżejszych i o 100 mm mniejsze na glebach średnich i zwięzłych.

Skutki suszy w życie

Okresem krytycznym w gospodarce wodnej jęczmienia jarego jest koniec krzewienia oraz faza strzelania w źdźbło

Brak opadów w tym okresie powoduje redukcję liczby źdźbeł kłosonośnych, a także znacznie ogranicza wzrost i rozwój powierzchni asymilacyjnej liści oraz korzeni. Niedobór wody w okresie dojrzałości mlecznej obniża plon z kłosa oraz pogarsza jego jakość. Opady rzędu 200‑250 mm na glebach lekkich, 150‑200 mm na średnich oraz 175‑225 mm na ciężkich dają możliwość uzyskania maksymalnych plonów jęczmienia jarego.

Owies ze względu na lepiej wykształcony system korzeniowy jest bardziej odporny na suszę

Nie mniej brak wody w okresie strzelania w źdźbło może spowodować niedorozwój pędów, w fazie kwitnienia zahamować rozwój kwiatków, a po kwitnieniu zredukować ilość wykształconych ziarn oraz zmniejszyć ich masę. Warunkiem uzyskania maksymalnych plonów są opady rzędu 250‑300 mm na glebach lekkich, 200‑250 mm na średnich i 150‑200 mm na ciężkich.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl