POLIFOSKA

Septorioza jest to jedną z najgroźniejszych chorób pszenicy. Może być ona widoczna już w fazie siewki, jednak największe szkody wyrządza pod koniec wegetacji, gdyż znacznie ogranicza powierzchnię asymilacyjną plew.

Septorioza jest chorobą trudną do wyeliminowana

Patogen dość długo może znajdować się w postaci utajonej, niewidocznej dla rolnika, a do infekcji wystarczy mu zaledwie 3 godziny z odpowiednio wysoką wilgotnością i temperaturą około 22‑24°C.

Charakterystycznymi objawami choroby są brunatne, często z fioletową lub oliwkową obwódką, soczewkowate plamy na plewach. Po pewnym czasie brzegi i końce plew zamierają, a na obumierającej tkance widoczne są czarne piknidia.

Próg ekonomicznej szkodliwości w fazie pełni kłoszenia to 1% porażonej powierzchni liścia flagowego.

Zabieg T3, który skierowany jest właśnie przeciwko septoriozie plew i fuzariozie kłosów, może ograniczyć rozwój choroby i ochronić nasze kłosy. Jeżeli nie wykonamy tego zabiegu możemy się spodziewać około 30% obniżki plonowania oraz znacznego pogorszenia jego jakości. Dodatkowo w kolejnych latach znów będziemy walczyć z chorobą, gdyż zarodniki grzyba przetrwają na resztkach roślinnych i będą infekować kolejne uprawy.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl