POLIFOSKA

W bieżącym sezonie wegetacyjnym plantacjom grochu ciągle zagrażają szkodniki. Według sygnalizacji PIORIN obecne zagrożenie stanowią gąsienice pachówki strąkóweczki, które wgryzając się do strąka, wygryzają znajdujące się w nim nasiona, dodatkowo zanieczyszczając wnętrze strąka odchodami i przędzą.

Pachówka strąkóweczka

Pachówka strąkóweczka

Motyl o długości 6‑7 mm i rozpiętość skrzydeł od 12 do 16 mm. Przednie skrzydła są oliwkowobrunatne, z żółtymi lub szarymi łuskami. Na ich górnym brzegu występują czarne i białe kreski na przemian położone. Dokoła lusterka występują szare łuski tworzące obramowanie. Skrzydła tyle są szarobrązowe. Jaja owalne, tarczówkowate o mlecznobiałej barwie. Wymiary jaj to 0,7 × 0,5 mm. Gąsienice mają długość 8‑10 mm, są żółtawobiałe z ciemnymi brodawkami. Z wiekiem gąsienica staje się żółta. Poczwarka jest ciemnobrązowa, długości 8 mm.

Źródło: Boczek Jan., 1988. „Nauka o szkodnikach roślin uprawnych”. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,. Warszawa.

Szkodliwość pachówki

Pachówka strąkóweczka to mały motyl należący do rodziny zwójkowatych. Szkodnik ma jedno pokolenie rocznie. Wylot motyli rozpoczyna się pod koniec maja lub na początku czerwca i trwa od 6 do 8 tygodni. Samice składają jaja na liściach, łodygach, działkach kielicha kwiatowego lub na młodych strąkach. Jedna samica składa od 50 do 180 jaj.

Żerująca larwa pachówki strąkóweczki

Po wylęgu, gąsienice wgryzają się do strąków, uszkadzając nasiona, zaniżając tym samym plon oraz zanieczyszczając strąk przędzą i odchodami. Uszkodzone nasiona tracą zdolność kiełkowania i wartość spożywczą. Starty w plonie mogę dochodzić nawet do 40%.

Uszkodzenia nasion grochu żerowaniem pachówki

Zabieg insektycydowy należy wykonać po zaobserwowaniu 1 złoża jaj na 10 roślinach grochu w okresie formowania strąków. Przy czym ważne jest, aby nie przegapić momentu masowego wylęgu gąsienic, jeszcze zanim zaczną wgryzać się do strąków (zazwyczaj od 3 do 4 tygodni od wylotu motyli). Do zwalczania pachówki strąkóweczki zarejestrowany jest preparat Tekapo 025 EC (beta-cyflutryna) w zalecanej dawce 0,2‑0,4 l/ha. Zabieg należy wykonać w godzinach wieczornych, po oblocie pszczół. Można go powtórzyć po około 7‑10 dniach.

Zwalczanie pachówki jest trudne, ponieważ okres składania jaj jest bardzo długi.  W celu zapobiegania występowaniu szkodnika należy przeprowadzić siew możliwie jak najwcześniej stosując izolację przestrzenną, wysiewać wcześniejsze odmiany grochu, a bezpośrednio po zbiorze wykonać głęboką orkę.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl