POLIFOSKA

Coraz częściej na plantacjach buraka cukrowego można zaobserwować pojawienie się błyszczki jarzynówki. Szkodnik ten jest o tyle groźny, że przy dużym nasileniu powoduje gołożery na liściach buraka, które roślina odbudowuje w późniejszym czasie kosztem plonu cukru.

Błyszczka jarzynówka (Plusia gamma L.)

Błyszczka jarzynówkaMotyl ciemno ubarwiony, na przednich skrzydłach ma charakterystyczny błyszczący znak w formie litery gamma. Gąsienica długości około 30 mm, ma przód ciała węższy, barwę zieloną lub zielonożółtą. Przemieszczając się wygina ciało, ponieważ nie ma dwóch przednich par odnóży odwłokowych. Występują dwa pokolenia błyszczki, przy czym drugie jest mniej liczne. Główne nasilenie składania jaj przypada na czerwiec. Gąsienice żerują pojedynczo. Zimują różne stadia rozwojowe na roślinach żywicielskich lub w glebie.

Źródło: Kochman J., Węgorek W., 1997. „Ochrona roślin”. Plantpress. Kraków.

W jaki sposób błyszczka szkodzi roślinom buraka?

Gąsienice błyszczki jarzynówki pojawiają się od połowy czerwca i lipca, gdy występują wysokie temperatury powietrza, a także duża wilgotność. Szkodnik żeruje nocą wygryzając większe lub mniejsze otwory w blaszkach liściowych. Obecność gąsienic potwierdzają również pozostawione odchody na roślinie.

Niechemiczne metody ochrony przed szkodnikiem

Populację tego szkodnika można ograniczyć poprzez zwalczanie chwastów, które są pożywką dla dorosłych osobników, prawidłowa agrotechnika, bogaty płodozmian, izolacja przestrzenna od innych roślin żywicielskich, tj. rzepak, ziemniaki, kukurydza, rozdrobnienie resztek pożniwnych, wczesna i głęboka orka jesienna, która zniszczy zimujące gąsienice.

Oprysk przy dużym nasileniu

W przypadku nasilenia występowania błyszczki należy wykonać zabieg insektycydowy po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który dla tego szkodnika wynosi: 10 gąsienic na 5 roślinach lub 10 gąsienic na m². Oprysk należy wykonać późnym wieczorem, ponieważ wtedy szkodnik rozpoczyna żer, a temperatura spada poniżej 20°C. Przy wysokich temperaturach, powyżej 20°C do zmniejszenia populacji błyszczki jarzynówki najlepiej jest wykorzystać związki fosforowe.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl