POLIFOSKA

W ostatnich dniach Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu poinformował o pojawieniu się pierwszych chrząszczy zachodniej stonki kukurydzianej. Dorosłe owady zostały odłowione w miejscowości Krzeczowice w województwie podkarpackim. W poszukiwaniu pożywienia szkodnik ten może w ciągu dnia pokonać nawet do 40 km, więc istnieje duże ryzyko, że niedługo pojawią się również w innych częściach naszego kraju.

Dla kukurydzy z pośród wszystkich faz rozwoju stonki kukurydzianej najgroźniejsza jest faza larwalna

Młode larwy wylęgają się w połowie maja i zaczynają żerować na młodych korzeniach, uszkadzając włośniki i zewnętrzną część korzeni. Następnie wgryzają się do ich wnętrza niszcząc zarówno korzeń palowy jak i korzenie podporowe. Charakterystycznym objawem żeru larw stonki jest zgięcie roślin w tzw. "łabędzią szyję".

Faza wiechowania kukurydzy

Uszkodzone korzenie mają problemy z prawidłowym pobieraniem wody i składników pokarmowych

Na skutek zachwiania procesów wodno-pokarmowych rośliny przestają rosnąć i zaczynają więdnąć. W przypadku znacznego uszkodzenia korzeni następuje ich redukcja i gnicie, wówczas takie rośliny bardzo łatwo jest wyciągnąć z gleby.

Żerowanie chrząszczy jest mniej szkodliwe niż larw

Nie mniej w przypadku ich masowego pojawu mogą znacznie zakłócić proces zapylania, gdyż odżywiają się pyłkiem i znamionami kwiatów. Prowadzi to do zmniejszenia rozmiaru kolby, jej zniekształcenia, ograniczenia liczby zawiązanych ziaren, a w konsekwencji do obniżenia plonu. Żerując na tkance miękiszowej liści prowadzą do ograniczenia powierzchni asymilacyjnej liści i ogólnego osłabienia roślin.

Zwalczamy jedynie osobniki dorosłe, które żerują na kukurydzy

Chrząszcze zwalczamy od fazy kwitnienia do fazy dojrzałości woskowej preparatami Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna), Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG, Steward 30 WG (indoksakarb).

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl