POLIFOSKA

Pomimo tego, że bobik jest rośliną znaną i cenioną od wielu lat powierzchnia zasiewów tego gatunku nadal jest niewielka. Związane jest to głównie z uwarunkowaniami rynkowymi i ekonomicznymi, które zmuszają rolników do uprawy tylko tych gatunków, których ryzyko uprawy jest najmniejsze, a wyprodukowany surowiec można sprzedać i osiągnąć satysfakcjonujący dochód. Miejmy nadzieję, że obecnie dzięki wymogom zazielenienia udział bobiku i innych roślin strączkowych w strukturze zasiewów znacznie się zwiększy.

Bobik jest dobrym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza pszenicy ozimej

Silny, długi (nawet do 110 cm!), palowy system korzeniowy drenuje glebę poprawiając jej właściwości fizyczne i chemiczne. Jest również zdolny do pobierania składników pokarmowych z trudno dostępnych związków oraz z głębszych warstw, dzięki temu uruchamia nieprzyswajalny dla zbóż fosfor i potas. Na 1 ha pozostawia od 4‑5 ton resztek pożniwnych zawierających około 70 kg N, 20 kg P2O5, 40 kg K2O.

Nasiona bobiku są również źródłem białka o wysokiej wartości biologicznej

Jego potencjał plonowania kształtuje się na poziomie 3‑6 t/ha, a nasiona zawierają 26‑32% białka ogólnego i dostarczają wysokobiałkowej paszy, którą można skarmiać bydło, trzodę chlewną i konie. Całe rośliny i wysuszone łodygi można również wykorzystać w żywieniu owiec i bydła.

Jednak, aby uzyskać wysoki plon o wysokich parametrach biologicznych niezbędne jest odpowiednie nawożenie

Nawożenie bobiku opiera się głównie na fosforze i potasie. Oba składniki podajemy jesienią przed wykonaniem orki, najlepiej w postaci nawozów kompleksowych, tj: POLIFOSKA® 4, POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® PETROPLON, POLIFOSKA® PLUS, POLIFOSKA® 6, POLIFOSKA® M. Dzięki współżyciu z bakteriami brodawkowymi, korzysta z azotu atmosferycznego, ale pomimo tego na słabszych stanowiskach bobik wymaga przedsiewnego nawożenia tym składnikiem w ilości 20‑30 kg N/ha.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl