POLIFOSKA

Magazynowanie ziarna jest ważną operacją technologiczną i aby uzyskać wysoką jakość i przydatność paszową ziarna, należy stworzyć jak najlepsze warunki ich przechowywania. Pamiętajmy, że właściwe postępowanie w okresie dojrzewania i zbioru wpływa na kondycję ziarna w trakcie jego przechowywania.

Zbiór plonów należy rozpocząć w prawidłowym terminie agrotechnicznym

Zwłaszcza jeżeli chodzi o zbiór pszenicy konsumpcyjnej. Zbyt długie pozostawienie jej na polu w latach wilgotnych prowadzi do porastania ziarna i pogorszenia wartości wypiekowej mąki.

Po zbiorze ziarno należy odpowiednio przygotować do przechowywania

Ziarno przywiezione bezpośrednio z pola zawiera dużo dodatkowego materiału, dlatego nie zapominajmy o wstępnym czyszczeniu ziarna za pomocą wialni lub aspiratorów w celu usunięcia nasion chwastów, piachu, nasion niedorozwiniętych i uszkodzonych, resztek słomy itp.

Aby zapewnić prawidłowe przechowywanie musimy doprowadzić zawartość wody w ziarnie do bezpiecznej wilgotności

Do przechowywania ziarna w magazynach podłogowych nadaje się tylko ziarno zdrowe o wilgotności poniżej 16%. W silosach i spichrzach komorowych wilgotność ziarna nie powinna przekraczać 15%. Jeżeli wilgotność przekracza bezpieczny poziom należy ziarno dosuszyć. Zbyt wysoka temperatura i wilgotność ziarna podczas przechowywania zwiększa ryzyko wystąpienia szkodników, porażenia pleśnią oraz utraty zdolności kiełkowania.

Niedopuszczalne jest mieszanie w jednej pryzmie lub tej samej komorze zbóż o różnym stopniu wilgotności i zanieczyszczeń

Konsekwencją takiego działania jest ryzyko zepsucia się, bądź zainfekowania całej partii materiału.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl