POLIFOSKA

W tym roku w większym nasileniu niż w latach poprzednich można zaobserwować nietypowe zjawiska w rozwoju kukurydzy. Są to między innymi: odchylenie kolb od pionu dochodzące nawet do 90°, kolbowiechy, brak kolb na łodydze lub tzw. wielopalczastość kolb. Od czego to zależy i czy wystąpienie tych zjawisk wpływa na plon?

Kolbowiechy – czyli małe ciężkie kolby o przerośniętych tkankach

Głównym sprawcą jest organizm grzybopodobny Sclerophthora macrospora. Na infekcje najbardziej wrażliwe są młode rośliny w fazie 4 liści zalane wodą przez co najmniej 24‑48 godzin. Na plantacjach silnie porażonych powoduje znaczny spadek udziału kolb w plonie.

Brak kolb na roślinach

Główną przyczyną tego zjawiska jest obumieranie kolb w fazie 7‑8 liści, najczęściej na skutek majowych przymrozków. Występowanie roślin sterylnych na plantacji obniża plon ziarna z jednostki powierzchni.

Wielopalczastość kolb

Wielopalczastość kolb

Normalnie kukurydza powinna wytworzyć jedną łodygę oraz jedną w pełni zaziarnioną kolbę. Tymczasem w jednym kącie liścia możemy ich znaleźć 3 lub więcej. Zjawisko to jest wynikiem złych warunków pogodowych lub zaniedbań uprawowych, tj: susza, zbyt duża obsada, niedostateczne naświetlenie, wahania temperatury, uszkodzenia herbicydowe. Takie kolby nie zostają zapłodnione, a to powoduje spadek plonu.

Kolby wtórne

Kolby wtórne

Obok kolby głównej na skutek przekształcenia pąków liści okrywowych pojawiają się dodatkowe kolby, które szybko zasychają. Można je znaleźć zazwyczaj na roślinach rosnących na skraju pola. Występowanie kolb wtórnych nie prowadzi do istotnych strat w plonie.

Odchylenie kolb od pionu

Odchylenie kolb od pionu

Jest to objaw okresowy związany z bardzo intensywnym rozwojem rośliny, wysokim stanem uwodnienia zielonej masy i niewystarczającej ilości włókna i usztywnienia fizycznego roślin. Wystąpienie tego zjawiska nie powoduje gubienie kolb ani ograniczenia nalewania ziarna więc nie prowadzi do strat plonu.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl