POLIFOSKA

Obecnie w niektórych rejonach kraju rozpoczęły się siewy rzepaku ozimego. Terminowo i prawidłowo wykonany siew rzepaku zapewnia optymalne warunki do kiełkowania i wschodów roślin, odpowiedni czas na wzrost, rozwój oraz przezimowanie rzepaku. Niestety warunki pogodowe są zmienne i często z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie posiać rzepaku w terminie optymalnym, np. przez opóźnienie prac pożniwnych, zbyt duże przesuszenie gleby, lub przeciwnie - zbyt wilgotną glebę. W jakim stopniu możemy zatem pozwolić sobie na opóźnienie terminu siewu?

Optymalny termin siewu

Optymalny termin siewu różni się, w zależności od regionu, ze względu na długość okresu wegetacyjnego i poziom średnich temperatur i powinien przypadać na około 10‑12 tygodni przed zahamowaniem jesiennej wegetacji. W poszczególnych województwach wygląda to następująco:

  • woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie (cz. wschodnia): 10‑20 sierpnia
  • woj. warmińsko-mazurskie (cz. zachodnia i środkowa), mazowieckie, lubelskie: 10‑25 sierpnia,
  • woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie: 15‑25 sierpnia,
  • woj. zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie: 20‑30 sierpnia.

Siew rzepaku w terminie agrotechnicznym decyduje o wejściu roślin w odpowiedniej fazie w stan spoczynku zimowego. Rzepak jest gatunkiem bardzo wrażliwym na opóźnianie siewu i tylko w korzystnych warunkach dopuszcza się jego wykonanie w pierwszych dniach września.

W przypadkach koniecznych możliwy jest siew późniejszy, ale należy spodziewać się spadku plonu

Opóźnianie terminu siewu o więcej niż 10 dni nie ma praktycznego uzasadnienia, ryzyko jest zbyt duże. Rośliny nie zdążą się jesienią dobrze ukorzenić, wytworzyć silnej rozety i zahartować. Skutkiem tego mogą być przemarznięcia roślin, pogorszenie zaolejenia surowca, zmniejszenie plonu nasion i tłuszczu z hektara. Niewskazane jest również przyspieszanie terminu siewu rzepaku, ponieważ zwłaszcza w przypadku długiej i ciepłej jesieni, może nadmiernie wybujać, co zmniejszy jego zimotrwałość.

Siejesz później – zwiększ obsadę

Przeciętna obsada roślin jesienią powinna wynosić 40‑60 roślin/m2 dla odmian populacyjnych oraz 35‑45 roślin/m2 dla odmian mieszańcowych. Im później następuje siew, tym obsada powinna być większa. Na glebach znajdujących się w bardzo dobrej kulturze, odpowiednio uwilgotnionych, zalecaną ilość wysiewu można zmniejszyć, nawet o 10‑15%. Natomiast w przypadku siewu w terminie opóźnionym ilość tą można zwiększyć o ok. 10%.

Zapewnij dobry start

Rzepak ozimy jest rośliną o dużych potrzebach pokarmowych, dlatego przed siewem musimy zabezpieczyć rośliny w niezbędne składniki pokarmowe. W tym celu powinniśmy wprowadzić do gleby nawozy wieloskładnikowe zawierające w swoim składzie fosfor i potas, a także o azot, magnez i siarkę, np. POLIFOSKA® 4, POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® 6, POLIFOSKA® 8, POLIFOSKA® 12, POLIFOSKA® 21, POLIFOSKA® PETROPLON, POLIDAP®, POLIFOSKA® M.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl