POLIFOSKA

Asortyment substancji czynnych, które możemy wykorzystać do zabiegów doglebowych jest dość ubogi - w aktualnym programie odchwaszczania znajduje się tylko 6 związków chemicznych. Dodatkowo nie wszystkie mają rejestrację w czterech głównych zbożach ozimych.

Najbardziej poszkodowanym zbożem jest jęczmień ozimy

Do zabiegów doglebowych w jęczmieniu możemy wykorzystać tylko preparaty zawierające 3 z 6 zarejestrowanych związków chemicznych, a mianowicie: chlorotoluron, izoproturon + pendimetalina oraz diflufenikan + flufenacet. W przypadku pozostałych gatunków (pszenica, pszenżyto i żyto) możemy stosować wszystkie zarejestrowane substancje aktywne.

Tabela 1. Wykaz środków zarejestrowanych do doglebowego odchwaszczania zbóż ozimych (stan na dzień 25.08.2016 r.):

HerbicydPszenica ozimaPszenżyto ozimeJęczmień ozimyŻyto ozime
chlorosulfuron
Nuher 75 WG 20‑25 g/ha 20‑25 g/ha - 20‑25 g/ha
Glean 75 WG* 20‑25 g/ha 20‑25 g/ha - 20‑25 g/ha
chlorotoluron
DicuRex Flo 500 SC 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha
Lentipur Flo 500 SC 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha
Tolurex 500 SC 1,5‑2 l/ha 1,5‑2 l/ha 1,5‑2 l/ha 1,5‑2 l/ha
fluorochloridon
Racer 250 EC 1‑2 l/ha 1‑1,5 l/ha - 1‑1,5 l/ha
izoproturon + pendimetalina
Maraton 375 SC 4 l/ha 4 l/ha - 4 l/ha
izoproturon + diflufenikan
Legato Plus 600 SC 1,25‑1,5 l/ha 1,25‑1,5 l/ha 1,25‑1,5 l/ha 1,25‑1,5 l/ha
Cougar 600 SC 1,25‑1,5 l/ha 1,25‑1,5 l/ha 1,25‑1,5 l/ha 1,25‑1,5 l/ha
diflufenikan + flufenacet
Expert 600 SC 0,25‑0,35 l/ha 0,25‑0,35 l/ha 0,25‑0,35 l/ha 0,25‑0,35 l/ha
Komplet 560 SC 0,4‑0,5 l/ha 0,4‑0,5 l/ha 0,4‑0,5 l/ha 0,4‑0,5 l/ha

Źródło: Zalecenia Ochrony Roślin www.ior.poznan.pl

Herbicyd Racer 250 EC oparty na fluorochloridonie stosujemy tylko do odchwaszczania doglebowego. Pozostałe wymienione w tabeli substancje aktywne możemy także wykorzystać do powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl