POLIFOSKA

Rozwojowi tej choroby sprzyja ciepła i wilgotna pogoda, a także uszkodzenia powodowane przez szkodniki, zwłaszcza omacnicę prosowiankę, rolnice, piętnówki, urazka kukurydzianego, czy nawet zwierzęta łowne, które na skutek żerowania stwarzają dogodne warunki do porażenia roślin przez grzyby z rodzaju Fusarium.

Na skażenie ziarna mikotoksynami w większym stopniu narażona jest kukurydza uprawiana na ziarno, ponieważ choroba może się dłużej i intensywniej rozwijać. Mikotoksyny są bardzo groźne zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Jeżeli zaobserwujemy objawy chorobowe na plantacji bardzo ważne jest terminowe zebranie plonu

Lepiej zebrać ziarno o podwyższonej wilgotności i je dosuszyć niż ryzykować dalszy rozrost grzybni i kumulację większej ilości szkodliwych toksyn w ziarnie. Zawartość mikotoksyn powyżej dopuszczalnej normy dyskwalifikuje ziarno do wykorzystania na cele spożywcze i paszowe. Normy mikotoksyn zostały określone w Rozporządzeniu WE 18812006 z późniejszymi zmianami.

Zagrożenie ze strony Fusarium możemy zmniejszyć poprzez zabiegi agrotechniczne

Jak wiadomo zarodniki grzyba zimują w glebie i na resztkach pożniwnych, dlatego jednym ze sposobów może być jednorazowe zebranie resztek z pola. Jeżeli nie mamy takiej możliwości należy je bardzo dokładnie rozdrobnić, a przed zimą przykryć grubą warstwą gleby, aby zarodniki grzyba w kolejnym sezonie miały utrudnioną wędrówkę na powierzchnię gleby.

Przy ograniczaniu fuzariozy może nam również pomóc uprawa odmian odpornych

Dużą odporność na fuzariozę kolb wykazują odmiany:

 • ES Cirrius,
 • Jawor,
 • Konkurent,
 • ES Paroli,
 • SY Multitop,
 • Adluna,
 • P9400,
 • PR38N86,
 • Severo,
 • Arturo,
 • Carolino KWS,
 • Kanonier,
 • Sativo

Źródło: COBORU 2015

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl