POLIFOSKA

Obecnie, w niektórych rejonach Polski, możemy zaobserwować duże nasilenie mszyc na kukurydzy. Większość mszyc żerujących obecnie na kukurydzy zapewne zaatakuje nasze oziminy zaraz po wschodach, dlatego już teraz warto zastanowić się jak możemy się przed nimi bronić.

Mszyce są roznosicielami wirusów BYDV (Barley Yellow Dwarf Virus), powodujących żółtą karłowatość jęczmienia. Pomimo tego, że nazwa odnosi się do jęczmienia, wirusy atakują praktycznie wszystkie zboża.

Po pierwsze zaprawianie ziarna

Obecnie do dyspozycji mamy dwie zaprawy zarejestrowane w zbożach. Są to Astep 225 FS (protiokonazol + imidachlopryd) w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym oraz Nuprid Max 222 FS (imidachlopryd + tebukonazol) w pszenicy ozimej. Obydwie zaprawy zawierają owadobójczy imidachlopryd, który zapewnia pełną ochronę przed szkodnikami w początkowym okresie rozwoju zbóż. Dodatkowo zaprawy te zostały wzbogacone o substancje czynne z grupy triazoli, które zwalczają choroby przenoszone przez glebę i materiał siewny, m.in. zgorzel siewek, śniecie i głownie.

Zaprawianie ma jedną istotną wadę

Nie zapewnia ochrony łanu do końca wegetacji, zwłaszcza w przypadku wczesnych siewów lub przedłużającej się jesiennej wegetacji roślin, z którą mamy do czynienia przez kilka ostatnich lat.

Zwalczanie mszyc w późniejszych fazach rozwojowych

Do zwalczania mszyc w późniejszych fazach rozwojowych stosujemy insektycyd w formie nalistnej. Ilość zabiegów zwalczających mszyce będzie uzależniona od presji szkodnika oraz czasu trwania jesiennej wegetacji. Do jesiennej walki z mszycami możemy wykorzystać perytroidy oparte na lambda-cyhalotrynie, tj. Karate Zeon 050 CS (pszenica), Karate Zeon 100 CS (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto), LambdaCe 050 CS (pszenica), Wojownik 050 CS (pszenica).

Źródło: Program Ochrony Roślin Rolniczych 2016.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl