POLIFOSKA

Optymalnym terminem zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym jest jesień. Niezwalczone w porę chwasty powodują nie tylko straty w plonie rzepaku, ale również sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych i żerowaniu szkodników. Jakie mamy zatem możliwości walki z chwastami tego typu?

 

Preparaty do zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym

W Polsce do jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz samosiewów zbóż zarejestrowanych jest 16 preparatów, a ich dawki zależą od rodzaju zwalczanych chwastów - wyższe dawki stosujemy zazwyczaj do zwalczenia perzu, natomiast niższe samosiewów zbóż. Zabieg możemy wykonać, gdy rzepak ozimy osiągnie fazę 2 liści właściwych.

Oto przykłady zalecanych preparatów oraz dawek:

Graminicyd Substancja czynna

 

Dawka 
od – do

l/ha

Agil-S 100 EC propachizafop 0,5 – 1,5
Bosiak 100 EC 0,6 – 1,5

Centurion Plus 120 EC

Select Super 120 EC

kletodym 0,8
Gallant Super 104 EC, Perenal 104 EC haloksyfop-P 0,5
Fusilade Forte 150 EC, fluazyfop-P-butylowy 0,5 – 2,0
Trivko 0,75 – 3,0
Focus Ultra 100 EC cykloksydym 1,0 – 3,0

Grapan Extra 40 EC,

Pantera 040 EC

chizalofop-P-tefurylowy 2,0
Targa Super 05 EC chizalofop-P-etylowy 0,6 – 3,0
Pilot Max 10 EC, Targa 10 EC, Szogun 10 EC 0,35 – 1,5
Leopard Extra 0,5 EC 0,7 – 3,0

Źródło: Program Ochrony Roślin – IOR – PIB, 2016.

Musimy pamiętać, że pozostawienie chwastów jednoliściennych aż do wiosny może być powodem gorszego przezimowania roślin, spowodowanego nadmiernym wydłużeniem pędu i wyniesieniem szyjki korzeniowej ponad powierzchnię gleby. 

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl