POLIFOSKA

Mowa oczywiście o oborniku. Ten niezwykle wartościowy i cenny nawóz jest bogatym źródłem makro- i mikroskładników, a dzięki dużej zawartości substancji organicznej wpływa na odbudowę próchnicy w glebie. Jedyny problem jest w tym, że dobrej jakości obornik obecnie jest trudno dostępny. Dodatkowo korzystanie z jego "drogocennych właściwości" wymaga sporo czasu oraz dużych nakładów pracy. Jeżeli jednak zależy nam na plonach warto raz na 2- 3 lata spróbować go zdobyć i zastosować na polu.

Obornik zawiera niezbędne dla roślin składniki pokarmowe

Głównie azot, potas, fosfor, wapń, magnez i siarkę, z mikroskładników bor, miedź, mangan oraz substancje organiczne, które z czasem przekształcają się w próchnicę. Zaletą obornika jest to, że wolno się rozkłada i nie powoduje zasolenia gleby.

Tabela1: Średnia zawartość składników pokarmowych w 1 t obornika

Makroskładniki

Mikroskładniki

N

5 kg

B

5,3 g

P2O5

3 kg

Cu

5 g

K2O

6‑7 kg

Mn

640 g

CaO

5 kg

Zn

353 g

MgO

2 kg

Mo

0,43 g

 

Co

0,33 g

Źródło: Grześkowiak A. 2013. Vademecum nawożenia. Wyd. Grupa Azoty.

 

Całkowity rozkład obornika w glebie trwa kilka lat

Zawarte w oborniku składniki pokarmowe wykorzystywane są przez rośliny w różnym stopniu.

Tabela 2: Wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów organicznych

Składnik pokarmowy

Wykorzystanie składnika w %

I rok

II rok

III rok

Azot

30‑40

15

15

Fosfor

15‑25

5

5

Potas

50‑60

15

5

Źródło: Grześkowiak A. 2013. Vademecum nawożenia. Wyd. Grupa Azoty.

 

Obornik najlepiej stosować pod rośliny o długim okresie wegetacji, a więc pod kukurydzę, ziemniaka i buraka cukrowego. Gatunki te najlepiej wykorzystają zawarte w oborniku składniki pokarmowe, zwłaszcza azot i potas.

Obornik przyorujemy na odpowiednią głębokość

Zbyt głębokie przyoranie utrudnia jego rozkład, zbyt płytkie - przyspiesza. Może zdarzyć się, że przyoranie obornika zbiegnie się z wapnowaniem. Zabiegów tych nie wolno ze sobą łączyć, gdyż w ten sposób utracimy zbyt wiele zawartego w oborniku azotu, ale też nie rezygnujmy z żadnego z nich. Odpowiednie pH gleby nie tylko korzystnie wpływa na właściwości biologiczne, chemiczne i fizyczne gleby, ale także na prawidłowy rozkład obornika, a także dostępność składników pokarmowych). Jeżeli terminy obu tych zabiegów nakładają się na siebie to najpierw wysiejmy wapno, a po około  4.-6.- tygodniach zastosujmy obornik.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl