POLIFOSKA

Jeżeli z jakiejś przyczyny nie wykonaliśmy analizy gleby pod kątem jej zasobności w podstawowe składniki pokarmowe, możemy zrobić to teraz, na jesieni. Pobierając próbę reprezentatywną dla pola powinniśmy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami.

 Co podpowie nam podstawowa analiza gleby?

Podstawowa analiza gleby pozwoli nam prawidłowo określić kategorię agronomiczną gleby, jej odczyn czyli wartość pH 1 M w KCl oraz aktualną zasobność gleby w potas, fosfor i magnez. Badanie możemy zlecić najbliższej stacji chemiczno-rolniczej lub laboratorium znajdującym się przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Koszt takiego badania jest niewielki i waha się w granicach 12 - 14 zł. Zawartość azotu mineralnego w glebie jest zagadnieniem odrębnym i próby do analizy pobieramy w okresie tuż przed wiosennym wznowieniem wegetacji (więcej w artykule pt: „Test glebowy azotu mineralnego”).

Dobrze pobrana próba = poprawna analiza

Część pól w gospodarstwie może charakteryzować się zmiennością glebową, dlatego istotny jest sposób pobierania próbek. Przede wszystkim musimy przygotować próbę reprezentatywną dla danego pola. Należy więc laską glebową lub szpadlem pobrać z wierzchniej warstwy gleby 0‑20 cm co najmniej 15 - 20 pojedynczych próbek z powierzchni nie przekraczającej 2 ha – dla gospodarstw indywidualnych i 4 ha dla gospodarstw wielkoobszarowych. Po pobraniu wszystkich próbek zsypujemy je do woreczka oraz opisujemy jako jedną próbę reprezentatywną z danego pola. Próbek nie należy pobierać z pól niedawno nawożonych, z obrzeży pól (do 5 m), z miejsc po stogach i kopcach, z rowów, bruzd, kretowisk i żwirowisk oraz z zagłębień i ostrych wzniesień terenu.

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl