POLIFOSKA

Na wschodzących plantacjach zbóż ozimych, zwłaszcza jęczmienia, pojawiły się pierwsze szkodniki. Oprócz mszyc do ataku przystąpiły także śmietki kiełkówki. Są to niewielkie muchówki, których larwy wyrządzają poważne szkody w uprawach polowych. Żerują nie tylko na zbożach, ale także na kukurydzy, ziemniaku, fasoli, grochu, buraku, ogórku i wielu innych roślinach.

 

Muchówki najczęściej zasiedlają uprawy założone na glebach bogatych w materię organiczną oraz nawożonych obornikiem

Rozkładająca się materia organiczna wabi dorosłe osobniki, które składają jaja i z których wylęgają się żarłoczne larwy. W ciągu roku szkodnik rozwija dwa lub trzy pokolenia, przy czym największe zagrożenie dla upraw rolniczych stanowi pokolenie jesienne, występujące na oziminach.

Larwy żerują na kiełkującym materiale siewnym i młodych roślinach

Na skutek żerowania śmietek ziarniaki zamierają, a w łanie pojawiają się puste place. Żerowanie na siewkach i młodych roślinach powoduje żółknięcie i zasychanie części wegetatywnych, a uszkodzenie stożków wzrostu prowadzi do zamierania roślin.

Zwalczanie najlepiej przeprowadzić w okresie nalotu szkodnika na plantacje

Termin ten przypada na ogół w okresie rozwoju pierwszych liści. Niestety obecnie nie ma zarejestrowanych środków chemicznych do ochrony roślin przed tym szkodnikiem. Możemy jedynie stosować metody agrotechniczne tj: płodozmian, izolacja przestrzenna, usuwanie chwastów, dokładne przyorywanie obornika czy opóźniony siew ozimin.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl