POLIFOSKA

Na plantacjach rzepaku ozimego widoczne są uszkodzenia spowodowane żerowaniem larw śmietki rzepakowej. W jaki sposób walczyć z tym groźnym dla rzepaku szkodnikiem?

 Rozpoznaj wroga

Śmietka kapuściana to muchówka o długości około 6 mm, barwy szarej z czarnymi szczecinkami pokrywającymi całe ciało. Larwy barwy kremowej, robakowate, beznogie, długości 8 mm.

Szkodliwość larw śmietki

W skutek żerowania larw śmietki na korzeniach i szyjce korzeniowej pojawiają się brązowe przebarwienia, chodniki i nadgniłe miejsca. Uszkodzone rośliny można bardzo łatwo wyciągnąć z gleby, często widoczne są na nich niedobory składników pokarmowych (efekt zaburzeń w pobieraniu składników przez uszkodzony korzeń) zwłaszcza w trakcie słonecznej, suchej pogody, a korzenie boczne są częściowo obumarłe. Na jednym korzeniu może żerować od 1 do 10 larw. Podczas silnego uszkodzenia, spowodowanego przez tego szkodnika, w okresie jesiennym można zaobserwować znaczne ubytki roślin na plantacji.

Zapobieganie występowania śmietki kapuścianej

W celu ograniczenia występowania tego groźnego szkodnika pomocna może okazać się izolacja przestrzenna od innych roślin krzyżowych oraz warzyw kapustnych, niszczenie chwastów z tej samej rodziny w celu pozbawienia szkodnika żywicieli zastępczych, zaprawianie nasion zaprawą insektycydową, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu, a także zabiegi insektycydowe.

Progiem ekonomicznej szkodliwości dla śmietki kapuścianej jest od 3 do 5 śmietek w żółtym naczyniu w ciągu 1‑2 dni.

Brak zarejestrowanych środków

Niestety w obowiązujących zaleceniach ochrony roślin, brak jest zarejestrowanych preparatów do ograniczania śmietki kapuścianej. Szkodnika można zwalczyć przy okazji zwalczania innych szkodników występujących w rzepaku jesienią. 

 3uszkodzonekorzenie

Rys. 1 Od lewej zdrowa roślina rzepaku, od prawej korzeń rzepaku uszkodzony przez larwy śmietki

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl