POLIFOSKA

Prawidłowe uformowanie i usytuowanie pryzmy buraczanej, a także odpowiednie jej zabezpieczenie to gwarancja minimalizacji strat cukru i masy buraków cukrowych. Aby buraki w pryzmach dobrze się przechowywały, trzeba zadbać o nie już w momencie zbioru i spełnić kilka podstawowych warunków.

 

Dobre usytuowanie pryzmy buraczanej może znacznie usprawnić odbiór buraków przez cukrownię

Pryzmę z korzeniami buraka należy utworzyć na skraju pola, gdzie droga dojazdowa jest utwardzona. Umożliwi to dobry dojazd  środkom transportu o znacznym obciążeniu oraz ustawienie maszyny doczyszczająco-załadowawczej typu „mysz”. Znacznym utrudnieniem załadunku może być obecność przeszkód, np. zadrzewień, słupów telefonicznych i elektrycznych, dlatego odpowiednio wcześniej należy ustalić miejsce składowania buraków z inspektorem z cukrowni. Tylko wtedy sprawnie i bezkolizyjnie będzie funkcjonował odbiór buraków z pola w czasie trwania kampanii.

Odpowiednie uformowanie pryzmy

Należy zwrócić uwagę na podłoże pryzmy, które powinno być w miarę możliwości luźne i równe (bez zagłębień i kolein), pozwalające na dokładne zbieranie korzeni przez maszynę. Najlepiej jeśli pryzma jest zwarta, równa i o gładkiej powierzchni zewnętrznej, wówczas po jej okryciu włókniną, nie będą tworzyły się wgłębienia, w których może gromadzić się woda. Wymiary pryzmy powinny być dostosowane do maszyn doczyszczająco-załadowczych, np. dla najpopularniejszej „myszy” (firma Ropa) szerokość pryzmy musi mieć max. 7,5 m, a wysokość około 2‑3 m. Długość pryzmy jest bez znaczenia i zależy od wielkości plonu korzeni buraka.

Niezależnie od tego jak długi jest okres czasu pomiędzy wykopaniem buraków, a odstawą do cukrowni, plantator ma obowiązek bezpiecznie i bez większych strat przetrzymać je na pryzmach.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl