POLIFOSKA

Przed nami okres spoczynku zimowego. Wszystkie prace na polu zostały zakończone. Pomimo tego, że środki ochrony roślin powinny być na bieżąco zużywane w gospodarstwie, to zapewnie część z nich pozostała do wykorzystania na wiosnę. Jak więc powinniśmy je przechować przez okres zimy, aby nie straciły swoich właściwości?

 

Zarówno środki ochrony roślin jak i nawozy, w postaci płynnej powinniśmy zabezpieczyć przed mrozami

Warunki prawidłowego przechowywania powinny być opisane na etykiecie środka produkcji. Każdy preparat ma określoną minimalną temperaturę w jakiej powinien być przechowywany, przeważnie jest nią temperatura około 0°C. Niestety miejsca, w których rolnicy zazwyczaj przechowują środki produkcji, tj. szafki czy skrzynie znajdujące się w stodołach czy garażach, nie zapewnią im odpowiednich warunków w trakcie zimy. Należy je wówczas przenieść do miejsca, gdzie temperatura nie spada poniżej 0°C.

Uwaga: W takim miejscu nie może znajdować się żadne bezpośrednie źródło ciepła, gdyż pestycydy są łatwopalne.

Preparaty przechowujemy wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią

Nie przelewamy ich do pojemników zastępczych! W kolejnym roku możemy nie pamiętać co to za środek i zastosować go w nieodpowiedni sposób.

Jeżeli nie zabezpieczymy odpowiednio agrochemikaliów, to niskie temperatury mogą zmienić ich konsystencję oraz właściwości

Niewłaściwie przechowywane preparaty mogą stracić swoje właściwości chemiczne lub mogą stać się fitotoksyczne dla roślin. Niskie temperatury mogą także doprowadzić do wytrąceń, krystalizacji czy powstania osadu, które będą zapychać filtry i dysze opryskiwacza. Dodatkowo efektywność zastosowania takiego nawozu czy preparatu będzie mniejsza, ponieważ rośliny nie będą mogły pobrać tych składników pokarmowych, które wytrąciły się w postaci osadu.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl