POLIFOSKA

Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, że przy braku obornika w gospodarstwie do nawożenia roślin uprawnych rolnicy wykorzystują odpady lub produkty uboczne z różnych gałęzi przemysłu. Do najczęściej wykorzystywanych należą: wapno (podekarbonizacyjne, posodowe, defekacyjne), zużyta ziemia okrzemkowa, wywar gorzelniany, pofermenty z biogazowni rolniczych czy kompostowane komunalne osady ściekowe. Czy te odpady są bezpiecznym i wartościowy nawozem dla naszych roślin?

 

Kompostowane osady ściekowe są bogatym źródłem składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu

Zawartość fosforu w osadach ściekowych wynosi przeciętnie od 3 do nawet 6% s.m. Dlatego ustalając dawkę należy wziąć pod uwagę wymagania nawozowe nawożonej rośliny względem fosforu, szczególnie na glebach o wysokiej zawartości P2O5. Osady zawierają także azot (od 2,5 do 6% s.m.) oraz inne makro- i mikroskładniki. Charakteryzują się również wysoką zawartością materii organicznej (40‑50% w suchej masie), co ze względu na duży udział w Polsce gleb o niskiej zawartości próchnicy jest cechą pożądaną. Osady ściekowe nieznanego pochodzenia (zwłaszcza komunalne i poprzemysłowe) zawierają z reguły duże ilości zanieczyszczeń tj. metale ciężkie, więc ich stosowanie powinno być pod szczególną kontrolą.

Wywaru gorzelnianego nie powinniśmy stosować na glebach kwaśnych

Odpad ten ma odczyn kwaśny z tendencją do bardzo kwaśnego w miarę rozwoju fermentacji. Niemniej charakteryzuje się wysoką zawartością substancji organicznej oraz zawiera składniki pokarmowe niezbędne dla roślin, zwłaszcza potas i azot. Azot występuje głównie w formie białkowej i jego dostępność dla roślin uzależniona jest od tempa mineralizacji w glebie.

Masa pofermentacyjna zawiera składniki pokarmowe bezpośrednio dostępne dla roślin

Dotyczy to zwłaszcza azotu, gdzie forma amonowa (N-NH4) stanowi nawet 80% azotu ogólnego. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne.

Zanim zastosujemy jakikolwiek odpad na naszym polu powinien on zostać poddany badaniom chemicznym

Dzięki temu poznamy zawartość składników o znaczeniu rolniczym oraz ryzyko zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi i czynnikami biologicznymi. W przypadku osadów ściekowych to wytwórca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy chemicznej oraz podania zaleceń co do ich stosowania.

Pamiętajmy również o tym, że nawozów płynnych, także tych odpadowych, nie powinniśmy stosować w okresach dużego uwilgotnienia gleby lub w dawkach powodujących jej „podtopienie”.

 

 

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl