POLIFOSKA

W tym sezonie wegetacyjnym dzięki dostatkowi wilgoci i ciepła, soja wyrosła bujnie i zawiązywała spoko strąków, co miało swoje odbicie w plonie, który był bardzo zbliżony do plonu uzyskanego w 2013 i 2014 roku. Biorąc pod uwagę korzystny wpływ tej rośliny na żyzność i urodzajność gleby, niski nakład na produkcję oraz jej wartość odżywczą zdecydowanie zasługuje na to, aby znaleźć się na naszych polach.

 

To był dobry rok dla soi

Bez wątpienia ten rok był dla soi łaskawy. Miała ona bowiem zdecydowanie lepsze warunki do wzrostu i rozwoju w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie występowały niewielkie opady deszczu oraz bardzo wysokie temperatury. Takie warunki spowodowały przedwczesne zasychanie roślin i osypywanie się nasion. Oszacowano wówczas 40 % spadek plonowania w porównaniu do sezonu 2014.

Średni plon badanych odmian powyżej 30 dt/ha

Na polu doświadczalnym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzono w bieżącym roku kilka doświadczeń z soją, m.in. doświadczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Po zbiorze roślin (12 września) oszacowano, że średni plon nasion w doświadczeniu wyniósł 30,5 dt/ha. Najplenniejszą odmianą była Meridian (36,4 dt/ha tj. 119 % wzorca) i Polux (34,8 dt/ha – 114 % wzorca), tuż za nimi plasowały się odmiany: Sultana (33,5 dt/ha – 110 wzorca) oraz Aligator (32,9 dt/ha – 108 % wzoraca).

Skupują, ale stawiają warunki

W tym roku, podczas „żniw sojowych” oszacowano, że w naszym kraju jest aż 25 podmiotów deklarujących prowadzenie skupu nasion soi. Były to głównie firmy handlowe oraz producenci żywności, pasz dla zwierząt gospodarskich czy karmy dla ptaków oraz gryzoni. Wymagania w skupie dotyczyły przede wszystkim wilgotności nasion, która nie powinna przekraczać 12,5%, zawartości białka – minimum 30%, tłuszczu – 18,5% oraz zawartości zanieczyszczeń ogółem nie więcej niż 2%.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl