POLIFOSKA

Najlepsze warunki przechowania ziemniaków to takie, które pozwolą ograniczyć ubytki naturalne, straty spowodowane gniciem i kiełkowaniem oraz takie, które będą sprzyjać utrzymaniu jakości bulw, aż do momentu ich spożycia.

 

Ogranicz starty do minimum

Bulwy od czasu zbioru są zazwyczaj przechowywane w kopcach, piwnicach i różnego rodzaju przechowalniach. W okresie przechowywania bulwy narażone są one na straty jakościowe i ilościowe, których wielkość wynosi przeciętnie od 5 do 30 %. Straty plonu możemy ograniczyć do minimum poprzez stworzenie w miejscu magazynowania odpowiedniego mikroklimatu. Jest to ważne, bo okres przechowywania jest długi i sięga nawet 9 miesięcy. W tym czasie bulwy ziemniaczane tracą swoją masę w wyniku kiełkowania, występowania chorób przechowalniczych oraz na skutek procesu oddychania.

Podczas przechowywania bulw ziemniaków należy zwrócić uwagę w jakiej temperaturze są one przechowywane oraz czy poziom wilgotności w przechowalni jest odpowiedni.

Tabela 1. Wymagania termiczne i wilgotnościowe bulw w zależności od etapu przechowywania i kierunku użytkowania ziemniaka

Etapy przechowywania Rodzaj użytkowania Optymalna temperatura powietrza [ºC] Wilgotność względna powietrza [%]
Dojrzewanie bulw, osuszanie, zabliźnienie uszkodzeń i korkowacenie skórki (etap trwający ok. 30 dni) wszystkie odmiany niezależnie od rodzaju użytkowania

15

(12‑18)

90 - 95
Obniżanie temperatury (schładzanie) zależnie od odmiany i jej przeznaczenia stopniowe obniżanie temperatury 90 - 95
Długotrwałe przechowywanie (aż do zbytu) sadzeniaki 2 - 6 90 - 95
jadalne 4 - 6
do przerobu na produkty spożywcze, pasza 6 - 8
przemysł skrobiowy i gorzelniczy do 4
Przygotowanie ziemniaków przed ich użytkowaniem: jadalne i na produkty spożywcze (około 10 dni) sadzeniaki na świetle 3 – 5 tygodni (podkiełkowywanie) jadalne do przerobu na produkty spożywcze 10

90

(85 - 95)

sadzeniaki 10 - 15 75 - 80

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla producentów. IOR-PIB Poznań. 2013.

Usuń bulwy z widocznymi objawami chorób

W okresie przechowywania mogą rozwinąć się choroby pochodzenia bakteryjnego lub grzybowego. Najczęściej możemy się spodziewać wystąpienia czarnej nóżki ziemniaka, zarazy ziemniaka, mokrej i suchej zgnilizny bulw ziemniaka oraz parcha srebrzystego. W przypadku zauważenia powstałych infekcji należy niezwłocznie usunąć chore bulwy.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl