POLIFOSKA

Na szczęście nie powtórzyła się sytuacja z roku poprzedniego i przed nadejściem mrozów w całym kraju sypnęło śniegiem

W zależności od regionu grubość pokrywy śnieżnej wahała się od 3‑4 cm (centrum kraju, Kujawy, Wielkopolska) do nawet 12 cm (wschód Polski). Tam gdzie spadło około 8‑10 cm śniegu rolnicy nie muszą się obawiać o przezimowanie swoich roślin. Taka warstwa śniegu w zupełności wystarczy, aby ochronić jęczmień ozimy przed mrozami sięgającymi do -20°C, rzepak, pszenżyto i pszenicę do - 25°C, a żyto nawet do -35°C.

Niestety nie wszystkie rośliny były dostatecznie chronione

W niektórych regionach kraju, zwłaszcza na plantacjach słabo rozwiniętych (z późnych siewów) i na wzniesieniach silne wiatry zwiewały śnieg z pól odsłaniając rośliny i narażając je na destrukcyjne działanie mrozu oraz wysmalającego wiatru.

Faza rozwojowa roślin także decyduje o ich wytrzymałości na niskie temperatury

Rośliny, które osiągnęły odpowiednią fazę rozwojową przed nadejściem mrozów mają większą szansę na przeżycie – im bardziej wyrośnięte są rośliny tym bardziej podatne są na uszkodzenia. Odpowiednim stadium rozwojowym w momencie spadku temperatury poniżej zera dla zbóż jest faza 4‑6 liści oraz 6‑8 liści dla rzepaku. Dość odporne na niskie temperatury są również rośliny zimujące w fazie szpilki do maksymalnie 3 liści.

Faza rozwojowa Wymagania temperaturowe
średnie temperatury dobowe optymalne krytyczne
min. max.
Wschody 12‑20°C -12°C >30°C
Tworzenie pędów + krzewienie 5‑15°C -18°C >25°C
Różnicowanie się kłosków 5‑15°C -14°C >25°C
Strzelanie w źdźbło 10‑20°C -6°C >25°C
Kłoszenie 12‑25°C -4°C >30°C
Kwitnienie 15‑25°C -3°C >28°C
Rozwój ziarniaków 15‑25°C -3°C >32°C

Źródło: TopAgrar 22016

Warunkiem koniecznym do tego, aby rośliny wytrzymały podane w tabeli powyżej temperatury jest to, że muszą być zahartowane.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl