POLIFOSKA

Do racjonalnego nawożenia rzepaku ozimego azotem niezbędna jest znajomość ilości azotu mineralnego (Nmin) w glebie na przedwiośniu. Jest to ważne, ponieważ znając zawartość Nmin można dokonać korekty przedsiewnej lub wiosennej dawki azotu. 

 Starannie pobierz glebę do analizy

Wczesną wiosną po ustąpieniu zmarzliny, tuż przed ruszeniem wegetacji należy pobrać reprezentatywne próby gleby na zawartość azotu mineralnego (test Nmin). W tym celu będziemy potrzebować laski glebowej Egnera, która umożliwi nam pobranie próbek z różnych warstw gleby. Najpierw pobieramy próbkę z warstwy od 0 do 30 cm, następnie w tym samym otworze z głębokości 30 – 60 cm. Jedna próbka reprezentatywna powinna powstać z połączenia co najmniej 10 próbek pierwotnych i pochodzić z powierzchni do 4 ha. Masa takiej próbki nie powinna być większa niż 100 g.

Natychmiastowe badanie = wiarygodny wynik

Próbki po pobraniu należy umieścić w woreczku, opisać i jeszcze w tym samym dniu dostarczyć do laboratorium najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej. Jeśli jest to niemożliwe próbkę należy schłodzić do temperatury poniżej 4 ºC i dostarczyć w dniu następnym. Jest to ważne, ponieważ w momencie przechowywania próby w temperaturze pokojowej następuje mineralizacja materii organicznej oraz znaczne uwalnianie azotu mineralnego. Wyniki takiej próbki mogą daleko odbiegać od rzeczywistości.

Koszt próbki

Na stronach internetowych Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych możemy sprawdzić ile kosztuje wykonanie badania oznaczenia azotu mineralnego wraz z oceną. Próbka z dwóch warstw 0 – 30 cm i 30 – 60 cm kosztuje około 32 zł, z kolei z trzech warstw 0 - 30, 31 - 60, 61 - 90 cm kosztuje ponad 46 zł (dane pochodzą ze strony http://www.oschr.opole.pl/cennik.html).

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl