POLIFOSKA

W gospodarstwach nie posiadających produkcji zwierzęcej, często to właśnie pozostałości po zbiorze są jedyną substancją organiczną wnoszoną do gleby przez przyoranie. Dlatego jeżeli nie mamy możliwości zakupu obornika to każde resztki pożniwne, czy to będzie słoma (zbożowa, rzepaczana, kukurydziana) czy też liście buraczane powinniśmy traktować jako bardzo cenny nawóz.

 

Składniki pokarmowe wprowadzane do gleby w resztkach powinniśmy uwzględnić w bilansie nawożenia

Zwłaszcza fosfor, potas, azot i magnez. W zależności od gatunku uprawianej rośliny, jej plonowania i sposobu zagospodarowania resztek, ilości wprowadzonych do gleby składników pokarmowych będą różne (tab. 1).

Tabela 1: Ilości składników pokarmowych wprowadzanych do gleby

Substancja organiczna* Składniki pokarmowe [kg/ha]
N P2O5 K2O Mg
Słoma zbóż 25 15 80 7
Słoma rzepaczana 60 30 150 20
Słoma kukurydziana 50 20 100 10
Liście buraków cukrowych 150 45 250 40

* ilość wprowadzonych składników pokarmowych została wyliczona dla 5 t/ha słomy i 50 t/ha świeżej masy liści buraków cukrowych

Źródło: Szczepaniak W. 2008. Składniki pokarmowe z resztek pożniwnych. Nowoczesna Uprawa 1 (15):53‑56.

Wykorzystanie resztek pożniwnych wymaga przestrzegania kilku zasad decydujących o szybkości ich rozkładu jak i dostępności uwalniających się składników dla roślin następczych

Aby słoma mogła zostać użyta jako nawóz powinniśmy:

- uregulować stosunek C:N w słomie poprzez zastosowanie ok. 6‑8 kg azotu na każdą tonę przyoranej słomy,

- określić plon słomy z hektara

- dobrze rozdrobnić i wymieszać słomę z glebą pamiętając, że do mineralizacji słomy wymagany jest dostęp tlenu, więc im gleba cięższa tym wymieszanie powinno być płytsze.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl