POLIFOSKA

Tempo mineralizacji masy organicznej, zależy od wielu czynników i wymaga czasu

Dokładne oszacowanie szybkości uwalniania się składników z resztek pożniwnych jest dość skomplikowane. Wynika to przede wszystkim z braku możliwości przewidywania pogody, która w istotny sposób wpływa na proces mineralizacji resztek w glebie. Największy wpływ na tempo mineralizacji mają temperatury oraz ilość opadów i ich rozkład. Mineralizacja najszybciej zachodzi przy optymalnym uwilgotnieniu gleby i wysokich temperaturach. Każde odstępstwo powoduje, że proces ten znacznie się wydłuża.

 

Resztki pożniwne w glebie rozkładają się i uwalniają składniki pokarmowe przez okres kilku lat

Zawarte w przyoranych resztkach ilości azotu, fosforu czy potasu nie są wykorzystywane przez rośliny w 100 % (tab.2). Fosfor jest pierwiastkiem akumulowanym głównie w częściach generatywnych roślin tj. nasiona czy ziarno w związku z tym jego ilości z rozkładu resztek roślinnych będą niewielkie.

Tabela 2. Wykorzystanie składników pokarmowych w pierwszym roku po wprowadzeniu do gleby

Substancja organiczna Składniki pokarmowe
N P2O5 K2O Mg
% kg % kg % kg % kg
Słoma zbóż* 25 6 20 3 50 40 40 4
Słoma rzepaczana* 30 18 20 6 50 75 40 8
Słoma kukurydziana* 25 13 20 4 50 50 40 4
Liście buraków cukrowych 40 60 25 11 60 150 50 20

* przy założeniu, że słoma została dobrze rozdrobniona i zastosowano azot przed jej przyoraniem

Źródło: Szczepaniak W. 2008. Składniki pokarmowe z resztek pożniwnych. Nowoczesna Uprawa 1 (15):53‑56.

 

Poza wartością nawozową resztki pożniwne są ważnym źródłem materii organicznej w glebie

Dzięki resztkom pożniwnym zwiększa się życie biologiczne gleby, a pożyteczne mikroorganizmy glebowe mogą pracować na sukces rolnika.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl