POLIFOSKA

Obecnie w Krajowym Rejestrze odmian zarejestrowanych jest 116 odmian buraka cukrowego. Uaktualnienie listy odmian nastąpiło w styczniu 2017 r., po pierwszym posiedzeniu Komisji do spraw rejestracji odmian buraka w kadencji 2017‑2020, w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej. Decyzją komisji do Krajowego Rejestru zostało dodanych 14 nowych odmian buraka cukrowego.

 

 

Co to jest Krajowy Rejestr? 

Krajowy Rejestr odmian jest urzędowym wykazem odmian roślin rolniczych, których materiał siewny może być produkowany i sprzedawany na terenie naszego kraju oraz na obszarze Unii Europejskiej (dopiero po ich wpisaniu do Wspólnotowego Katalogu). Krajowy Rejestr dotyczy nie tylko roślin rolniczych, ale również warzywnych i sadowniczych.

 

Kryteria niezbędne do wpisania odmiany do KR

Odmianę wpisuje się do krajowego rejestru na wniosek zgłaszającego, jeżeli jest odrębna, wyrównana i trwała, ponadto posiada zadowalającą wartość gospodarczą i jest zachowywana. Taka odmiana musi spełniać warunki formalno - prawne i mieć nadaną nazwę odpowiadającą obowiązującym wymogom.

Wykaz nowych odmian buraka cukrowego wpisanych do KR w 2017 roku (stan na 7.02.2017r.)

Tabela 1.

Lp. Nazwa odmiany Typ Zgłaszający
1. Bernache normalny SAS Florimond Desprez Veuve&Fils
2. Bravura normalny do normalno - cukrowy Syngenta Polska Sp. z o.o.
3. Candimax normalny do normalno - plennego SAS Florimond Desprez Veuve&Fils
4. Diplomat normalny do normalno - plennego Maribo Seed Poland Sp. z o.o.
5. Exotique normalny do normalno - cukrowy SAS Florimond Desprez Veuve&Fils
6. Kujavia normalno - cukrowy Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
7. Livius normalny do normalno - plennego Strube Polska Sp. z o.o.
8. Maksym normalno - plenny Strube Polska Sp. z o.o.
9. Marynia normalny Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
10. Mazur normalny Strube Polska Sp. z o.o.
11. Melusine normalny SAS Florimond Desprez Veuve&Fils
12. Niven normalny do normalno - plennego Strube Polska Sp. z o.o.
13. Ozon normalno - plenny SESVANDERHAVE Poland Sp. z o.o.
14. Sombrero normalny SESVANDERHAVE Poland Sp. z o.o.

 

Wykaz pozostałych odmian oraz gatunków roślin uprawnych można bez trudu znaleźć na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) www.coboru.pl.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl