POLIFOSKA

Pomimo tego, iż powrzecjnie podkreśla się jak ważnym czynnikiem w całym procesie uprawy jest analiza gleby wciąż zbyt mało rolników decyduje się na jej badanie. Większość z nich zazwyczaj nawozi swoje uprawy według pewnych schematów, które nie uwzględniają zasobności gleby, tylko wymagania pokarmowe roślin. Jednak takie postępowanie jest mało precyzyjne i może skutkować wzrostem kosztów produkcji rolniczej oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Badania gleby umożliwiają nam poznanie rzeczywistych ilości składników pokarmowych dostępnych dla roślin

Dzięki tej wiedzy możemy wyrównać braki makro- i mikroskładników znajdujących się w glebie lub ograniczyć, a nawet zrezygnować z nawożenia tym pierwiastkiem, który występuje w ilości wystarczającej.

Stosowanie nawozów w ilościach przekraczających rzeczywiste potrzeby roślin obniża efektywność nawożenia

Dodatkowo na skutek przemieszczania się składników pokarmowych poza zasięg systemu korzeniowego roślin oraz poza granice pól uprawnych, straty takie podnoszą koszty związane z uprawą i stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwłaszcza wodnego. Najbardziej uciążliwymi pod tym względem składnikami jest azot i częściowo fosfor - pierwiastki o najsilniejszym działaniu plonotwórczym. W związku z powyższym ich dawkowanie powinno być precyzyjnie dostosowane do wymagań pokarmowych roślin oraz warunków ich wzrostu.

Analiza gleby ma szczególne znaczenie zwłaszcza przed siewem rzepaku,  pszenicy i jęczmienia

Te gatunki do prawidłowego wzrostu i rozwoju oprócz określonych ilości składników pokarmowych wymagają również odpowiedniego pH (silnie reagują na zakwaszenie gleby). Rośliny w warunkach niskiego pH, pomimo dostarczenia przez rolników odpowiedniej ilości składników pokarmowych, nie są w stanie ich pobrać z gleby, a tym samym osiągnąć zadawalających plonów.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl