POLIFOSKA

Pod koniec stycznia na Opolszczyźnie odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym została zatwierdzona Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa. Ustalenia dotyczyły takich upraw jak zboża jare, soja i ziemniaki.

Lista Odmian Zalecanych 

Przypominamy, że celem badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego jest wytypowanie odmian badanych gatunków roślin, które w poszczególnych regionach Polski plonują wysoko, wiernie i odznaczają się dobrą jakością. Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w poszczególnych województwach tworzone są „listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”.

 

Corocznie Lista Odmian Zalecanych utworzona zostaje w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie opolskim. Odmiany znajdujące się na Lista Odmian Zalecanych to takie, które wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach danego województwa. Stwierdzona w czasie badań duża ich wartość daje gwarancję uzyskania lepszych plonów niż uprawa innych odmian niesprawdzonych.

Wykaz Listy Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego na 2017 rok w zbożach jarych, soi i ziemniaku:

Pszenica jara – 5 odmian

 1. Arabella
 2. Goplana
 3. Harenda
 4. Ostka Smolicka
 5. Tybalt

Jęczmień jary – 8 odmian

 1. Ella
 2. Iron
 3. KWS Atrika
 4. Soldo
 5. SU Lolek
 6. Podarek
 7. Rubaszek
 8. KWS Cantton

Owies - 4 odmiany

 1. Bingo
 2. Breton
 3. Harnaś
 4. Komfort

Soja – 7 odmian

 1. Abelina
 2. Aldana
 3. Aligator
 4. Lissabon
 5. Mavka
 6. Merlin
 7. Sultana

Ziemniaki – 14 odmian

ziemniak bardzo wczesny:

 1. Denar
 2. Lord
 3. Viviana
 4. Impala

ziemniak wczesny:

 1. Gwiazda
 2. Ignacy
 3. Michalina
 4. Vineta

ziemniak średniowczesny:

 1. Oberon
 2. Laskara
 3. Satina
 4. Tajfun

ziemniak średniopóźny i późny:

 1. Jelly
 2. Mondeo

Spis odmian pozostałych gatunków roślin uprawnych można bez trudu znaleźć na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) www.coboru.pl.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl