POLIFOSKA

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać zanim na dobre ruszy wiosenna wegetacja jest ocena stanu przezimowania. Prawidłowo wykonane czynności i obserwacje umożliwią nam określenie stanu roślin po zimie oraz podjęcie odpowiedniej decyzji, co robić i jaką przyjąć strategię, aby plon roślin był wysoki, a straty niewielkie. Przezimowanie roślin możemy określić na dwa sposoby.

Przed ruszeniem wegetacji – w warunkach domowych

Pobieramy z pola około 10‑20 roślin, tak aby nie uszkodzić węzła krzewienia. Rośliny najlepiej pobrać z miejsc, które budzą najwięcej wątpliwości. Następnie czyścimy je i ostrym narzędziem przycinamy na wysokości około 1,5 cm nad węzłem krzewienia. Tak przygotowane rośliny układamy w pojemniku na nasączonej wodą gazie lub papierze (bardzo dobrze się sprawdza papierowy ręcznik kuchenny) i przykrywamy folią. Pojemnik zostawiamy w ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej (np. szafka kuchenna). Ocenę przezimowania roślin możemy wykonać już po upływie 24 godzin posługując się poniższą skalą.

  1. brak nowych przyrostów – rośliny martwe,

  2. przyrosty do 4 mm - słabe przezimowanie,

  3. przyrosty powyżej 10 mm- bardzo dobre przezimowanie.

Po ruszeniu wegetacji – na polu

Na plantacji wyznaczamy powierzchnię 1m2 po przekątnej pola. Liczymy na nim wszystkie zdrowe, martwe i przemrożone rośliny. Takich pomiarów powinniśmy wykonać około 5 na małych plantacjach oraz do 20 na plantacjach powyżej 15 ha. Otrzymane wyniki sumujemy i dzielimy przez liczbę prób. Decyzję o likwidacji plantacji podejmujemy tylko wtedy, gdy obsada roślin wynosi:

  1. w przypadku jęczmienia ozimego poniżej 110szt./m2 na stanowiskach bardzo dobrych lub 150szt./m2 na żytnich

  2. pszenicy ozimej 90‑150szt./m2 na kompleksach dobrych oraz 110‑180szt./m2 na słabszych. Im później siana pszenica tym większą osadę powinna posiadać.

Żyto i pszenżyto są gatunkami bardziej odpornymi na wymarznięcia, więc ten problem dotyczy ich w znacznie mniejszym stopniu.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl