POLIFOSKA

Odwilż jaka nastąpiła w ostatnich dniach spowodowała, że na polach pojawiły się rozsiewacze nawozów. Czy rozsiewanie nawozów azotowych przed 1 marca jest zgodne z prawem? 

Zasady stosowania nawozów

Stosowanie nawozów mineralnych, w tym azotowych przed 1 marca jest zabronione na obszarach szczególnie narażonych (OSN). Zakaz ten obowiązuje od 1 grudnia do końca lutego.

Poza obszarami OSN nawozy mineralne możemy stosować przez cały rok. Jednak jest kilka ważnych zasad, których bezwzględnie należy przestrzegać.

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu nazywane są wg ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – OSN. Za OSN uznaje się tereny, z których mają miejsce spływy do wód powierzchniowych i/lub podziemnych, które zawierają lub mogą zawierać ponad 50 mg/l azotanów, a także które są eutroficzne lub mogą stać się eutroficzne, jeśli nie zostaną podjęte działania.

 

Nawozy stosuje się w okresie i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w nich składniki mineralne będą wymywane do wód gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych. Przede wszystkim nawozów mineralnych nie należy stosować podczas

- opadów deszczu,

- gdy gleba jest zamarznięta do głębokości 30 cm lub głębiej,

- gdy gleba jest pokryta śniegiem,

- gdy gleba jest zalana wodą. 

Jak najszybciej pomóż osłabionym roślinom 

Po trudnych warunkach pogodowych występujących nie tylko podczas jesieni, ale również w okresie zimy rośliny będą potrzebowały wsparcia nie tylko azotem ale również potasem, fosforem, magnezem i siarką. Aby skutecznie wspomóc regenerację roślin pierwiastki te musimy podać jak najwcześniej stosując nawozy takie jak: POLIFOSKA®KRZEM, POLIFOSKA®TYTAN, POLIFOSKA®5, POLIFOSKA®6, POLIFOSKA®8, POLIFOSKA®PETROPLON, POLIMAG®, POLIFOSKA®21, POLIMAG®S oraz POLIDAP®LIGHT.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl