POLIFOSKA

Ze względu na krótszy okres wegetacji zbóż jarych oraz ich większą wrażliwość na niedobory wody, fosfor i potas powinniśmy stosować nawet na stanowiskach zasobnych w te składniki w ilościach odpowiadających średniej klasie zasobności. Dobre odżywienie jarych na początku wegetacji umożliwia im energiczny rozwój, co jest szczególnie ważne w przypadku wystąpienia wiosennych niedoborów wody.

Zasilanie roślin fosforem i potasem wspomaga działanie azotu

Fosfor zapobiega ujemnym skutkom wysokich dawek azotu (ogranicza akumulowanie szkodliwych form azotu w roślinach), odpowiada za prawidłowy wzrost i rozwój systemu korzeniowego, zwiększając tym samym odporność roślin na niską temperaturę, suszę, choroby i wyleganie. Potas pobudza krzewienie, poprawia reakcję roślin na nawożenie azotem oraz kontroluje gospodarkę wodną w roślinie, ogranicza straty wody w roślinie, wzmaga jej pobieranie i magazynowanie.

Przy ustalaniu dawek nawozowych niezbędna jest analiza gleby

Zbilansowane stosowanie fosforem i potasem ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza w uprawie jęczmienia na cele browarne, gdyż polepsza jakość technologiczną ziarna. Nawożąc zboża jare nie zapomnijmy także o magnezie, który jako główny składnik chlorofilu decyduje o prawidłowym rozwoju roślin oraz o wielkości i jakości plonu.

W nawożeniu zbóż jarych z powodzeniem możemy wykorzystać nawozy kompleksowe

Na gleby ubogie w fosfor: POLIDAP®, POLIDAP® LIHGT, POLIDAP® TYTAN

Ubogie w potas: POLIFOSKA® KRZEM

Ubogie w potas i magnez: POLIFOSKA® PLUS

O zbliżonej zasobności w P i K: POLIFOSKA® 6.

Do korygowania i uzupełniania składników pokarmowych w dalszych fazach rozwojowych niezastąpione jest dokarmianie dolistne.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl