POLIFOSKA

Na liściach żyta ozimego widoczne są objawy występowania rdzy brunatnej, której sprawcą jest grzyb Puccinia recondia. Choroba ta w sprzyjających warunkach może szybko się rozprzestrzeniać, dlatego ważna jest wczesna interwencja fungicydowa przeciwko tym patogenom.

Objawy chorobowe rozpoznasz bez trudu

Na górnej stronie liścia widnieją rdzawe, wydłużone, poduszkowate zarodniki grzyba. Przy znacznym porażeniu zlewają się ze sobą i zajmują całą powierzchnię liścia, który przybiera barwę rdzawobrunatną. Wraz z rozwojem infekcji, w wyniku porażenia blaszka liściowa żółknie i zasycha.

Nie pozwól aby choroba się rozprzestrzeniała

Występujące na liściach skupiska zarodników rdzy prawdopodobnie powstały jeszcze w okresie jesieni oraz zimy. W momencie ruszenia wegetacji wiosennej są one bardzo niebezpieczne dla nowych przyrostków liści, ponieważ infekcja w dalszym ciągu będzie się rozwijać, mając znaczną ilość materiału zakaźnego z zimy.

Chroń plantację

Na plantacjach, na których zaobserwowano objawy rdzy, konieczne jest wykonanie zabiegu fungicydowego T1, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który dla rdzy brunatnej w fazie krzewienia żyta wynosi 10‑15 % liści z pierwszymi objawami porażenia. Zaleca się wykonanie zabiegu jednym z zarejestrowanych preparatów zwierający jako substancję aktywną azoksystrobinę, biksafen, cyprokonazol, dimoksystrobinę, epoksykonazol, fenpropidynę, fenpropimorf, fluoksapyroksad, fluksastrobinę, flutriafol, izopirazam, krezoksym metylu, metkonazol, piraklostrobinę, prochloraz, propikonazol, protiokonazol, tebukonazol, tetrakonazol, tiofanat metylowy i triadimenol.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl