POLIFOSKA

Po dość trudnym początku nareszcie warunki atmosferyczne poprawiły się na tyle, że na większości plantacjach widoczne są już pierwsze wschody kukurydzy.  W tym okresie zarówno kiełkujące ziarniaki jak i siewki kukurydzy mogą być uszkadzanie przez szkodniki. Walka z nimi jest dość trudna, gdyż większość z nich znajduje się poza zasięgiem wzroku plantatora, czyli w glebie. 

Drutowce i pędraki wyjadają miękkie ziarniaki i uszkadzają młode siewki

W późniejszym okresie niszczą system korzeniowy. Mogą także wgryzać się w podstawę łodygi prowadząc do łamania się roślin i ich zamierania. Aby uchronić się przed atakiem drutowców nie powinniśmy wysiewać kukurydzy po zaoranych użytkach zielonych, nieużytkach, a nawet po lucernie. Pędraki najczęściej występują na plantacjach założonych po uprawach wieloletnich lub ugorach, albo w pobliżu wieloletnich nieużytków. Obecnie jedyną metoda waliki z tymi szkodnikami są metody agrotechniczne, gdyż zaprawa insektycydowa (zawierająca imidachlopryd) zwalczająca te szkodniki została wycofana z użycia.

Podobną szkodliwość wykazują rolnice i larwy leni

Gąsienice rolnic są bardzo żarłoczne i pojawiają się, co kilka, kilkanaście lat. Młode gąsienice uszkadzają części nadziemne, starsze natomiast żerują na korzeniach i u nasady roślin. Cechą charakterystyczną żerowania rolnic jest spiralne zwijanie się łanu oraz wywracanie się nawet dużych roślin. Larwy leni szkodliwe są tylko wtedy, gdy występują w dużych ilościach. Uszkadzają ziarniaki i korzenie. Charakterystycznym objawem ich obecności są liczne dziurki w glebie, obok których znajdują się małe kupki ziemi. Podobnie jak w przypadku drutowców i pędraków szkodników tych nie zwalczymy metodą chemiczną.

W fazie 2‑3 liści nalot rozpoczynają muchy ploniarki

Kukurydzę atakują dwa gatunki ploniarek. Larwy ploniarki zbożówki wgryzają się w zwinięte liście powodując ich deformację. Uszkodzenia w postaci podłużnych wgryzów widoczne są najlepiej w fazie 5‑6 liści, gdy larw już w roślinie nie ma. Objawem żerowania ploniarki gnijki są sklejone liście, a pęd jest szablowato wygięty. Miejsce żerowania larwy zazwyczaj gnije. Największe uszkodzenia ze strony tych muchówek obserwuje się podczas chłodnej wiosny, gdy kukurydza rośnie bardzo wolno. Obecnie zarejestrowany jest tylko 1 preparat do zwalczania chemicznego ploniarki - Proteus 110 OD (tiachlopryd + deltametryna).

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl