POLIFOSKA

Eliminacja konkurencji chwastów zarówno tych jedno- jak i dwuliściennych ma na celu zapewnienie kukurydzy odpowiednich warunków do jej wzrostu i rozwoju. Pamiętajmy jednak, że stosowanie herbicydów wymaga od producenta odpowiedniego podejścia oraz wiedzy o używanym produkcie.

Kukurydza jest szczególnie wrażliwa w początkowej fazie wzrostu

Zabiegu herbicydowego nie powinniśmy przeprowadzać w zbyt niskich i zbyt wysokich temperaturach, na uszkodzone liścienie kukurydzy (np. przez mróz, suszę, choroby czy szkodniki), w nieodpowiedniej fazie rozwojowej, ponieważ może to zaszkodzić młodym roślinom.

Przy wyborze herbicydu zwracajmy uwagę na zawartość substancji aktywnej oraz jego koncentrację

Nieodpowiednio zastosowane herbicydy mogą bezpośrednio wpływać na masę kolb, zawartość suchej masy oraz masę tysiąca ziaren, a w konsekwencji mogą obniżyć plon.

Typowe uszkodzenia kukurydzy po zastosowaniu herbicydów powschodowych

Grupa

Substancja aktywna

Przykład herbicydu

Typowe objawy fitotoksyczności

inhibitory procesów fotosyntezy

terbutyloazyna

Lumax 537,5 SE, Zeagran 340 SE

sporadyczne zmiany w morfologii roślin - jeżeli po oprysku wystąpiła susza, bez wpływu na plon

linuron

Afalon dyspersyjny 450 SC

bromoksynil

Emblem 20 WP

chlorotyczne plamy w miejscu zetknięcia cieczy roboczej z tkanką roślinną - szybko przemijające, bez wpływu na plon

inhibitory blokowania syntezy pigmentu

mezotrion, isoksaflutol, sulkotrion, tembotrion, topramezon

Laudis 44 OD, Shado 300 SC

plamy i odbarwienia na liściach - objawy rzadkie i przemijajace, w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do zasychania liści i zahamowania wzrostu roślin

regulatory wzrostu

2,4-D, MCPA dikamba

Chwastox Turbo 340 SL, Mustang 306 SE

zaburzenia wzrostu i funkcjonowania komórek - utrata turgoru roślin, liściozwój, zmiany w pokroju rośliny - przy silnych uszkodzeniach zwinięty liść flagowy uniemożliwia wiechowanie

inhibitory syntezy enzymu ALS

rimsulfuron

Maister 31 OD, Titus 25 WG, Egzecutor 25 SG

czerwonawe przebarwienia brzegów liści, chlorozy, zahamowanie wzrostu, trwałe zmiany w morfologii roślin przyczyniające się do obniżenia plonowania

nikosulfuron,

odbarwienia oraz zwężenia i staśmienia blaszek liściowych, karłowacenie roślin

foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy,

wczesne zahamowaniu wzrostu roślin, plamistość i odbarwienia liści, wzrostu wylegania i krzewienia roślin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie artykułu Gołębiowska H. 2015. Herbicydy muszą być bezpieczne dla chronionej kukurydzy. Nasza Rola.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl