POLIFOSKA

W tym roku plantacje kukurydzy są bardzo zróżnicowane, nawet w obrębie tej samej miejscowości. Na jednym polu możemy zaobserwować zielone wysokie rośliny, na następnym zaś niskie z licznymi przebarwieniami liści. Czym może być to spowodowane? Przyczyn może być wiele: chłody, zły odczyn, susza, nadmierne zagęszczenie gleby, czy przenawożenie jednym składnikiem.

Zahamowanie wzrostu i przebarwienia liści mogą także powodować herbicydy

Fitotoksyczność herbicydów ujawnia się zazwyczaj, gdy zastosujemy je w nieodpowiedniej fazie rozwojowej, dawce (wyższej niż zalecana), przy nałożeniu się oprysków, w monokulturze kukurydzy, a także w przypadku użycia środków wspomagających skuteczność herbicydów. Źle zastosowane herbicydy w skrajnych przypadkach mogą obniżyć plon o 10‑15% oraz wpłynąć na jego jakość.

Zmiany w wyglądzie roślin oraz ich spowolniony wzrost są zazwyczaj przemijające

Stres wpływa na niedostateczne pobranie składników pokarmowych przez rośliny (np. niskie temperatury ograniczają pobór fosforu, nieodpowiednie uwilgotnienie gleby pobór azotu) w wyniku czego pogarsza się plonowanie. Rośliny potrafią obronić się i przynajmniej częściowo zwalczyć wpływ czynnika stresowego. Niemniej często bywa tak, że reakcja obronna przychodzi zbyt późno, a powstałe szkody są już nie do odrobienia.

Środki wzmacniające ułatwiają regenerację i odzyskanie wigoru po zadziałaniu niekorzystnych czynników

Aby wspomóc rośliny w okresie największej wrażliwości obok dokarmiania dolistnego można także zastosować środki stymulujące pobieranie oraz ułatwiające regenerację tzw. biostymulatory. Wykaz dostępnych preparatów o właściwościach biostymulujących można znaleźć w Zaleceniach Ochrony Roślin na rok 2017, a także na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl