POLIFOSKA

Rozpoczyna się lato, a za chwilę żniwa i w gospodarstwach zaczyna się wielkie przyspieszenie. Dobrze przed nawałem prac rozpocząć przygotowania do nowego sezonu, zaplanować wiele prac.

Gleba jest podstawą sukcesów rolnika

Warto ocenić zasobność pól, a więc i zaplanować pobieranie prób gleby do analiz. Okres krótko po żniwach to najlepszy czas, a dobrze pobrana próba z użyciem laski Egnera daje pewność uzyskania reprezentatywnych wyników. Analiza zasobności gleby daje możliwość precyzyjnego ustalania dawek nawozów, a często znacznego zmniejszenia dawek niektórych składników, bez ryzyka obniżenia plonu. Cena analizy próbki z pola o powierzchni 1 do 4 ha wynosi niewiele ponad 13 zł, a wartości oznaczonego odczynu gleby i potrzeby wapnowania oraz zasobność w fosfor, potas i magnez przyswajalny służą do ustalania zbilansowanego nawożenie przez 4‑5 lat.

Sposób poruszania się próbobiorcy po polu.

pobieranie prb

Wykorzystaj najlepszy termin wapnowania gleb

Okres pożniwny to także najlepszy termin wapnowania gleb. Pola wapnuje się aż do późnej jesieni. Im dłuższy jest okres od wapnowania do siewu roślin, tym lepiej dla gleby i dla roślin. Dlatego wiosną nie zaleca się stosować wapna. Korzystniej na glebę działają mniejsze dawki nawozów wapniowych (do 1,5 t CaO/ha czyli do 3,5 t/ha wapna węglanowego lub do 2 t/ha wapna tlenkowego), ale stosowanych częściej – co 4‑5 lat. Stosowanie dawki 200‑300 kg/ha nawozu wapniowego nie ma wpływu na zmianę parametrów gleby, więc nie jest wapnowaniem. Po wapnowaniu najczęściej występuje problem dostępności większości mikroskładników – najbardziej manganu i boru. W roku po wapnowaniu poleca się stosować dolistnie mikroskładniki, wtedy efekt wapnowania jest jeszcze lepszy.

 1. rozsiewanie wapna.EGniewowska

Zadbaj o materię organiczną gleby

Po żniwach efektywnie zagospodarujmy słomę. Pamiętajmy, że 1,6 ha z przyoraną słomą równoważy 1 ha „zielonego pola”, albo dawkę 10‑15/ha obornika. Szybki rozkład i korzystne działanie przyoranej słomy w glebie zależy od dokładności jej rozdrobnienia i wymieszania z glebą, a nie od równomiernego przyorania. Rozkład słomy i tworzenie się próchnicy glebowej przyspiesza jej wapnowanie lub stosowanie po 6‑8 kg azotu na każdą 1 tonę słomy, czyli 80‑100 kg/ha mocznika lub 120‑150 kg/ha RSM® 30. Najlepiej zastosować 85‑90 kg/ha POLIDAPU® (fosforanu amonu) i 50‑85 kg/ha mocznika. W danym roku wykonuje się albo wapnowanie, albo nawożenie azotem. Wapnując glebę nie stosujemy w krótkim czasie obornika.

Zastosuj efektywne dawki skutecznych nawozów

Wielkość plonu rośliny zależy od tego składnika pokarmowego, który znajduje się w glebie w najmniejszej ilości. Na wyprodukowanie jednej jednostki zbożowej, czyli 100 kg ziarna zbóż lub 50 kg nasion rzepaku, rośliny pobierają średnio 6,4‑6,8 kg NPK, czyli z plonem 8 t/ha ziarna rośliny pobierają około 530 kg NPK. To bardzo dużo. Dlatego tak ważne są działania, by osiągnąć najwyższą efektywność nawożenia. Poza regulacją odczynu i dbaniem o materię organiczną w glebie powinno się zawsze stosować przedsiewnie fosfor oraz potas i dobrze mieszając je z glebą na głębokość 10‑20 cm. Ze względu na bardzo zróżnicowaną jakość i przyswajalność fosforu, kupując nawóz należy zwrócić uwagę na zawartość „fosforu rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie”, który jest formą przyswajalną. Ten zapis jest gwarancją dobrego działania. Najlepszą przyswajalność i działanie oraz efekt ekonomiczny wykazuje fosfor w postaci fosforanu amonu, czyli POLIDAP®, a także szereg nawozów pod wspólną nazwą POLIFOSKA®.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl