POLIFOSKA

Zakwaszanie się gleb jest procesem ciągłym i niestety nie mamy wpływu na jego przebieg. Jednak dbanie o utrzymanie optymalnego pH gleby powinno być podstawowym priorytetem w każdym gospodarstwie, ponieważ decyduje ono o żyzności gleby oraz o dostępności składników pokarmowych dla roślin.

Pobierz próbkę gleby

Informacja o aktualnym stanie odczynu gleby jest niezbędna do ustalenia potencjalnej dawki nawozowej wapna. Po pobraniu próbki gleby może okazać się, że jej pH mieści się w optymalnym zakresie dla kategorii agronomicznej gleby (tabela 1) i wapnowanie jest zbędne, ale może być też na tyle niskie, że wysiew wapna będziemy musieli rozłożyć na lata.

 Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania gleb mineralnych (wg IUNG PIB)

Kategoria agronomiczna

gleby

Ocena potrzeb wapnowania dla pHKCl

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone*

zbędne

Bardzo lekkie

<  4,0

4,1  -  4,5

4,6  -  5,0

5,1  -  5,5

> 5,6

Lekkie

<  4,5

4,6  -  5,0

5,1  -  5,5

5,6  -  6,0

> 6,1

Średnie

<  5,0

5,1  -  5,5

5,6  -  6,0

6,1  -  6,5

> 6,6

Ciężkie

< 5,5

5,6  -  6,0

6,1  -  6,5

6,6  –  7,0

> 7,1

* optymalny zakres odczynu dla danej kategorii agronomicznej gleby

Dawkuj z głową

Zastosowanie zbyt niskich dawek nawozów wapniowych mogą nie przynieść oczekiwanego skutku, natomiast wniesienie do gleby za dużych dawek wapna może spowodować przewapnowanie gleby.

Znając kategorię agronomiczną gleby i potrzeby wapnowania, możemy sami obliczyć wielkość jednorazowej dawki nawozów wapniowych korzystając z tabeli nr. 1 i 2, opierając się na prostym przykładzie:

Próbkę gleby pobrano z gleby lekkiej i analiza wykazała pH 4,7 czyli mieszczące się w przedziale „wapnowanie potrzebne” (tab. 1), a zatem zgodnie z zaleceniem na pole należy wysiać 2,5 t/ha CaO (tab. 2).

Tabela 2. Optymalne dawki CaO w t/ha (wg IUNG PIB)

Kategoria agronomiczna

gleb

Przedział potrzeb wapnowania

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

Bardzo lekkie

3,0

2,0

1,0

-

Lekkie

3,5

2,5

1,5

-

Średnie

4,5

3,0

2,0

1,0

Ciężkie

6,0

3,0

2,0

1,0

 

Jakie wapno na jakie gleby?

Na gleby lekkie i bardzo lekkie zaleca się stosowanie wolniej działającego wapna węglanowego CaCO3 (naturalnie występuje w przyrodzie). Na gleby ciężkie o dużej zawartości próchnicy, lepiej nadaje się wapno tlenkowe CaO. Pamiętajmy, że wapno stosowane w dużych dawkach powinno być równomiernie rozrzucone na polu i dobrze wymieszane z glebą.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl