POLIFOSKA

Ciepła i słoneczna aura, jaka utrzymuje się na terenie naszego kraju wpływa pozytywnie nie tylko na wzrost i rozwój roślin, lecz również sprzyja nalotom mszyc, które mogą być groźne dla plantacji zbóż ozimych.

Wysysanie soków jesienią przez mszyce jest niewielkie, lecz największe szkody wywołują przelatując z plantacji na plantację przenosząc przy tym groźnego dla zbóż wirusa BYDV powodującego żółtą karłowatość jęczmienia.

Ważna jest obserwacja pojawiania się szkodników na plantacji zbóż

Na niektórych plantacjach obserwuje się osobniki uskrzydlone tzw. założycielki rodu. W celu wychwycenia momentu pojawu mszyc na plantacji zaleca się prowadzenie własnych obserwacji polowych przez każdego plantatora, w celu oceny rzeczywistego zagrożenia. Najtańszą i najczęściej stosowaną jest metoda „żółtych naczyń”.

Jedyny sposób walki z wirusem to zwalczanie mszyc

Porażenie wirusem można ograniczyć przez zwalczanie mszyc przenoszących wirus, zaprawianie nasion zaprawami insektycydowymi oraz wykonanie zabiegów ochrony roślin. Po stwierdzeniu pierwszych osobników mszyc na roślinach powinniśmy sięgnąć po jeden z zalecanych insektycydów. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie środki działają w takich samych temperaturach powietrza. Pyretroidy są bardzo wrażliwe na wysokie temperatury. Optymalny przedział temperaturowy działania występuje w zakresie do 20°C, natomiast środki należące do grupy fosforoorganicznych działają powyżej 15°C. Acetamipryd wykazuje najskuteczniejsze działanie w temperaturze 15‑20°C.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl