POLIFOSKA

Każdy plantator buraka cukrowego ma obowiązek bezpiecznie i bez większych strat przechować buraki na pryzmie aż do momentu ich dostawy do cukrowni. Surowiec składowany na niezabezpieczonej odpowiednio pryzmie zaczyna tracić na wartości, a straty jakie wówczas zachodzą w całości obciążają rolnika.  

Chroń korzenie buraka przed stratami

Buraki, których odstawę do cukrowni zaplanowano w grudniu oraz te, które przeznaczone są do długiego przechowywania, powinny zostać okryte materiałem izolacyjnym, np. agrowłókniną. W ten sposób zabezpieczamy je przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, np. deszczem, śniegiem i mrozem, a także zmniejszamy straty w ich masie oraz ograniczamy ubytek cukru (dobowe straty cukru w nieokrytej pryzmie podczas długiego przechowywania mogą przekraczać nawet 250 g/t korzeni).

Dobrze zabezpiecz pryzmę

Wybrany materiał do okrycia pryzmy nie powinien przepuszczać wody, natomiast powinien umożliwić swobodne oddychanie korzeni oraz wymianę gazową z otoczeniem (stabilizacja temperatury w pryzmie). Okrycie należy zabezpieczyć obciążnikami (np. starymi oponami), tak, aby skutecznie chroniło surowiec. W przypadku znacznego spadku temperatury powietrza, dolne partie pryzmy zaleca się dodatkowo okryć słomą. Stan pryzmy należy kontrolować, szczególnie kiedy występują silne wiatry.

Premia za okrywanie pryzmy

W momencie spełnienia warunków cukrowni odnośnie prawidłowego przechowywania buraków wypłacana jest premia. Te warunki to m.in. okrycie agrowłókninią o zalecanej gramaturze minimum 110 g/m2, najpóźniej do 20 listopada, a w przypadku późniejszego wykopania buraków 2 dni po zbiorze (jednak nie później niż 14 dni przed odbiorem buraków do cukrowni). Najpóźniej 5 dni od okrycia przesłać do cukrowni oświadczenie o zabezpieczeniu pryzmy.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl