POLIFOSKA

W łanie pszenicy ozimej można zauważyć malutkie czarno-pomarańczowe chrząszcze. Są to postacie dorosłe skrzypionki zbożowej lub skrzypionki błękitek, które po przezimowaniu zaczynają nalatywać na plantacje zbóż.

Chrząszcze uzupełniają żer

Chrząszcze skrzypionek prowadzą obecnie tzw. żer uzupełniający na liściach zbóż i traw, co jest mało groźnym zjawiskiem. Największe szkody wyrządzają dopiero larwy tego owada, które żerując, aż do końca dojrzałości mlecznej zbóż, atakują głównie liście flagowe i podflagowe (maj/czerwiec) wygryzając w nich warstwę miękiszową, a zostawiając nieruszoną jedynie dolną część liści.

Kiedy podjąć walkę ze skrzypionkami?

Przed szkodliwością skrzypionek możemy chronić plantację od momentu wylęgu larw, ponieważ dopiero ich pojawienie się stwarza znaczne niebezpieczeństwo. Zazwyczaj okres ten przypada od połowy maja do czerwca. Wówczas można zaobserwować na wierzchniej stronie liścia małe larwy barwy brunatno-żółtej pokryte odchodami (ochrona przed wysuszeniem oraz przed wrogami naturalnymi).

Zwalczamy po przekroczeniu progu szkodliwości

Larwy skrzypionek żerują na wszystkich zbożach, zarówno ozimych jak i jarych. Należy je zwalczać jednym z zalecanych insektycydów, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który dla pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz żyta wynosi 1‑2 larwy na 1 źdźble, natomiast dla jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa jest to 1 larwa na 2‑3 źdźbłach.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl