POLIFOSKA

W ostatnich dniach, w niektórych rejonach kraju, pojawiły się pierwsze komunikaty PIORIN o nalotach omacnicy prosowianki na plantacje kukurydzy. Jest to obecnie najważniejszy szkodnik kukurydzy, który na wielu plantacjach uszkadza od 50 do 80, a lokalnie nawet do 100% roślin.

Dobrze lustruj plantację kukurydzy

Wylot motyli omacnicy prosowianki oraz składanie jaj na liściach można corocznie obserwować od połowy czerwca do końca sierpnia. W tym sezonie szkodnik pojawił się wcześniej. Składaniu jaj sprzyja sucha i ciepła pogoda. Wylęg następuje zazwyczaj po 7 dniach, jednak jest on zależny od przebiegu warunków atmosferycznych (okres ten może ulec skróceniu, bądź wydłużeniu). Gąsienie żerują wewnątrz łodyg i kolb oraz na rozwijających się ziarniakach. Otwory o średnicy 3‑4 mm z widocznymi trocinami to objawy ich żerowania, najlepiej są widoczne pod koniec sierpnia. W Polsce omacnica prosowianka daje 2 pokolenia.

Strategia zwalczania omacnicy obejmuje:

 • prawidłowy płodozmian,
 • niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów o grubych łodygach,
 • zrównoważone nawożenie azotem,
 • uprawę odmian mniej podatnych,
 • wczesny zbiór,
 • rozdrabnianie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych bezpośrednio po zbiorze,
 • głęboką orkę jesienną,
 • izolację od pól z ubiegłorocznymi resztkami pożniwnymi,
 • wykładanie biopreparatów zawierających kruszynka,
 • zwalczanie chemiczne specjalistycznym sprzętem stosowanym w wysokiej kukurydzy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji

Pierwszy zabieg przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w fazie wyrzucania wiech (przed pyleniem) po stwierdzeniu pierwszego motyla i/lub pierwszych złóż jaj (w ciągu 7 – 10 dni). 
Zwalczanie interwencyjne zarówno biologiczne jak i chemiczne jest uzasadnione gdy:

 • w poprzednim roku na danym obszarze uszkodzone było 15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno i CCM lub 30‑40% na kiszonkę,
 • zaobserwuje się 6‑7 i więcej złóż jaj na 100 roślin.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl